IDA Selvstændig

IDA Selvstændig er et landsdækkende selskab. Vores arbejdsområde er aktiviteter for selvstændige, herunder iværksættere og frie agenter.

IDA Selvstændig udbyder hvert år en række konferencer, kurser, foredrag, ekskursioner, studiekredse med fokus på selvstændig-området. Arrangementerne giver medlemmerne lejlighed til at møde andre med samme interesser, og mulighed for at holde sig ajour med og præge udviklingen inden for selvstændige-området.

IDA Selvstændig:
Virker inden for sit faglige område for medlemmernes efteruddannelse og kompetenceudbygning.
Arbejder for at positionere ingeniører og cand.scient.er som frie agenter og iværksættere.
Bevidstgør IDAs medlemmer om det attraktive i at vælge en karriere som fri agent eller iværksætter.
Selskabet giver IDAs medlemmer inspiration, kompetenceudvikling, efteruddannelse og netværk inden for selvstændig-området.

Bliv medlem
Som medlem af IDA Selvstændig får du rig lejlighed til at møde ligesindede i samme situation som dig selv.

Tilmeld dig via din profil på mit.ida.dk (kræver login), eller kontakt netværkskoordinator Theresa Wandborg Andersen (33 18 47 13 / tan@ida.dk). Medlemskab er gratis for IDA-medlemmer.

IDA Selvstændig er på LinkedIn. Du kan tilmelde dig LinkedIn gruppen IDA Selvstændigforum og løbende blive opdateret med arrangementer samt få en dialog med andre selvstændige medlemmer af IDA samt bestyrelsen.

Du kan også se en liste over udvalget og kontaktpersoner.