IDA stævner virksomhed i sag om kontraktrod

IDA har stævnet en rådgivningsvirksomhed i en tvist om, hvorvidt et medlem efter endt virksomhedspraktik var tiltrådt en ansættelse eller ej. 

I januar i år blev medlemmet ansat i 3 måneders virksomhedspraktik. Praktikperioden udløb 14. april 2017, og op til periodens udløb drøftede medlemmet og arbejdsgiveren vilkårene for en fortsat ansættelse. Efter påske, 18. april, mødte medlemmet på arbejde igen, hvor hun fik udleveret en ansættelseskontrakt, som dog ikke blev underskrevet af parterne. Medlemmet arbejdede herefter med sine opgaver 18., 19. og 20. april. 

Netop 20. april fik arbejdsgiveren afslag på en ansøgning om løntilskud, og efter frokost meddelte han medlemmet mundtligt, at ansættelsen alligevel ikke blev til noget og sendte medlemmet hjem. 

IDA mener, at medlemmet fortsat var ansat i virksomheden efter udløbet af virksomhedspraktikken på de vilkår, der var skitseret i arbejdsgiverens udkast til en ansættelseskontrakt, og har nu stævnet virksomheden med krav om, at medlemmet får løn fra 15. april til udløbet af opsigelsesperioden. 

”Det er altid arbejdsgiverens ansvar at have orden på de ansættelseskontraktlige forhold, inden man lader en medarbejder udføre arbejde for en. Det er ikke tilfældet i den konkrete sag, og derfor mener vi, at vores medlem har krav på løn til udløbet af opsigelsesperioden,” siger Finn Lænkholm, advokat i IDA.