IDA vil have pensionskasser til at fusionere

22 år efter sammenslutningen af de gamle ingeniørforeninger til IDA, er der – på trods af mange fusionsdrøftelser gennem årene - stadig 2 forskellige pensionskasser for IDAs medlemmer. 

IDAs Hovedbestyrelse har besluttet, at nu skal der ske noget.

Gennem overenskomsterne har IDA ansvar for at henvise medlemmerne til pensionskasserne. Af historiske årsager er det ikke den samme pensionskasse, der står i de offentligt ansattes overenskomst. Dette gav mening dengang der var 2 ingeniørforeninger. Nu er der ét IDA og derfor bør der også kun være én pensionskasse. IDA kan ikke længere forklare medlemmerne, at nogle skal sendes til én kasse og andre til en anden, alene fordi man for mere end 20 år siden, da IDA blev etableret som en samlet organisation, undlod at fusionere pensionskasserne. 
 
IDAs Hovedbestyrelse har derfor besluttet, at der ved kommende overenskomstforhandlinger stilles krav om, at fremtidige indbetalinger kun skal ske til én pensionskasse. 
 
IDAs formand Thomas Damkjær Petersen gør opmærksom på, at mindre pensionskasser som ISP og DIP kommer til at stå svagere grundet øgede reguleringer og øgede finansielle krav. En fusion skal sikre IDAs medlemmer større indflydelse på deres pensionsvilkår i fremtiden, mere gennemskuelighed og mulighed for rationaliseringer og dermed lavere omkostninger.
 
IDAs formand mødes med formændene for ISP og DIP 5. april. Han håber, at fusionen kan træde i kraft i begyndelsen af næste år. Den 1. april 2018 træder de nye offentlige overenskomster i kraft og i den forbindelse vil arbejdsgiverne allerede blive præsenteret for en tekst, der henviser til én indgang til pensionsindbetalingerne. IDAs formand er glad  for, at pensionskasserne allerede på deres generalforsamlinger i foråret vil drøfte fusionen med medlemmerne. ISP afholder generalforsamling 18. april og DIP 20. april.
 
I IDA er der ingen tvivl om at IDAs medlemmer fremover kun skal henvises til én pensionskasse, slutter Thomas Damkjær Petersen.