IDA/DdLs krav vedtaget

IDA vil ved de offentlige overenskomstforhandlinger arbejde for at sikre dig de bedst mulige løn- og ansættelsesvilkår. IDA har derfor i lang tid arbejdet med forberedelserne til fornyelse af overenskomsterne i 2018

Indsamling af forslag til OK18-krav startede med IDA Offentligs TR-konference i november 2016. Derefter har der været holdt lokale OK18-arbejdspladsmøder, og medlemmerne har sendt forslag til OK18 krav ind via IDAs OK18 mailboks.

Ansattes Råd har på baggrund af medlemmernes forslag til krav vedtaget IDA/DdLs OK18-krav. Efter vedtagelsen sendes kravene til Akademikerne (AC). Akademikernes forhandlingsudvalg, hvor IDA er repræsenteret, vil herefter drøfte akademikerorganisationernes krav og blive enige om, hvilke krav der skal fremsendes til arbejdsgiversiden. IDA vil ved disse drøftelser gøre sit for, at IDA/DdLs centrale krav lægges på bordet foran arbejdsgiversiden. Fremsendelse og offentliggørelse af krav vil ske medio december.

IDA/DdLs centrale krav:

  • Procentuelle generelle lønforbedringer
  • Forbedring af forhandlingsreglerne og opstramning af forhandlingsprocedurerne i det nye lønsystem samt brug af nye lokale forhandlingsmodeller tilpasset den lokale arbejdsplads
  • Forbedring af trivsel og det psykiske arbejdsmiljø
  • Forbedring af vilkår på undervisnings-og universitetsområdet   

IDA/DdLs krav til OK18.