IDAs medlemmer arbejder atypisk fordi de vil

En ny undersøgelse fra IDA viser, at de medlemmer, der har atypisk beskæftigelse, først og fremmest gør det, fordi de vil. Undersøgelsen viser også, at langt hovedparten af IDAs medlemmer – mere end 7 ud af 10 – fortsat har én og kun én fast fuldtidsbeskæftigelse.

Selvbeskæftiget, vikar, freelancer, honorarbetalt, free-agent, platformsarbejder eller selvstændig. Det fyger med definitioner, når talen falder på de såkaldte atypiske beskæftigelsesformer, der adskiller sig fra den ene fastansættelse, langt de fleste danskere erhverver sig ved.

En ny undersøgelse blandt 1.984 IDA-medlemmer viser, at 70,3 % af IDAs erhvervsaktive medlemmer er ansat i én og kun én fuldtidsfastansættelse. Resten er selvstændige, honorarbetalte eller arbejder på fuld tid eller deltid i projektansættelser, tidsbegrænsede stillinger eller kombinerer.

Samlet set har 16,3 % af medlemmerne mere end en indtægt og kombinerer på forskellig vis flere jobs i deres arbejdsliv og kombinerer således deres indtægter. Og når IDA spørger dem, hvorfor de kombinerer, er svaret kort og godt: Fordi vi vil. I undersøgelsen svarer 88 % af de medlemmer, der har mere end en indtægt, at de gør det frivilligt eller overvejende frivilligt.

”Når IDAs medlemmer kombinerer og dermed har flere ansættelser og indtægtskilder, er det et positivt tilvalg. De lægger vægt på, at det giver dem mulighed for at løse spændende og udfordrende opgaver og ser det som karriereudvikling, som tilmed kaster en ekstra indtægt af sig. Det er sådan, langt hovedparten af kombinatørerne ønsker at skrue deres arbejdsliv sammen,” siger Juliane Marie Neiiendam, formand for Ansattes Råd i IDA.

Der er imidlertid også en lille gruppe, som kombinerer ufrivilligt. De udgør 2 % af den samlede gruppe af kombinatører og sammenlagt 0,3 % af IDAs erhvervsaktive medlemmer.

”Denne gruppe er heldigvis lille. Dem har vi naturligvis skarpt fokus på, og vi forsøger at hjælpe disse medlemmer på bedst mulig vis. I bund og grund er det paradoksalt, at vi i en tid med mangel på teknisk og naturvidenskabelig arbejdskraft har medlemmer, der har vanskeligt ved at finde en fuldtidsbeskæftigelse og på den måde må hoppe fra tue til tue på arbejdsmarkedet for skabe sig en fornuftig indtægt,” siger Juliane Marie Neiiendam.

Andel med supplerende beskæftigelse ift. primær tilknytning til arbejdsmarkedet, pct. af alle


Kilde: IDA survey

 

Andel af kombinatørerne der angiver, at forholdet har stor betydning for at de kombinere deres primære beskæftigelse med anden


Kilde: IDA survey
Note: Undersøgelsen er baseret på en survey gennemført blandt et repræsentativt udsnit af IDAs privatansatte, offentligt ansatte og selvstændige medlemmer. 1.984 personer har deltaget i undersøgelsen.

 

Atypisk beskæfigelse - holdninger og motiver blandt IDAs medlemmer