Informations- og kommunikationsteknologi

IDAs IKT-politik skal fremme, at danske virksomheder, medarbejdere og borgere har de bedste rammevilkår for avanceret og offensiv brug af Informations- og kommunikationsteknologi i verden.

IKT er rygraden i globaliseringen. Det er IKT, der ophæver geografiens begrænsninger. Det er en stor udfordring til stadighed at skulle ligge i den internationale top, men også en nødvendighed, hvis Danmark skal klare sig i den globale konkurrencesituation. IKT er en generisk teknologi og et højt IKT niveau er grundforudsætning for virksomheder indenfor alle brancher, for et højt uddannelsesniveau og et effektivt samfund med en høj velfærdsstandard.

Danmark er i dag placeret i toppen på de forskellige internationale ranglister over IKT-paratheden i samfundet. World Economic Forum (WEF) placerer således Danmark i gruppen af de allermest IKT-orienterede lande i verden i "Networked Readiness Index 2012". Danmark opnår således en samlet fjerdeplads (ud af 142 analyserede økonomier) i WEF's undersøgelse - kun overgået af Sverige, Singapore og Finland. IDA finder, at Danmark også i fremtiden skal være blandt de fremmeste IT-nationer. 

Danmark skal gøre sig klart om vi vil satse på at være en udvikler- eller en tilpassernation. Det mest ambitiøse er at være med til at udvikle grunddelene til fremtidens soft- og hardware, men det kræver store investeringer for at være med i konkurrencen. Alternativet er at blive den optimale ”tilpasser-nation”, der med et optimalt brug af udstyr og kompetencer, både hos virksomheder og hos den brede befolkning, kan blive førende indenfor brugerdesign og softwareudvikling. At gøre Danmark til førende forsøgslaboratorium for IT-udvikling kræver, at vi holder os længst fremme i feltet, når der gælder IT kompetencer hos befolkningen, i uddannelsessystemet, i den offentlige sektor og i virksomhederne.

Der er ca. 25.000 ingeniører og cand.scient.er, der arbejder professionelt med IKT. Heraf er 14.000 medlemmer af IDA. Presset fra andre lande stiller stadig større krav til medarbejdernes og ledernes kompetencer, for at de kan producere en merværdi, der kan placere dem højt i den globale værdikæde. Samtidig er behovet for digitalisering i stort set alle brancher stigende og det betyder, at samfundet og befolkningen generelt også skal løftes til niveau for mulighederne bliver udnyttet mest effektivt.

IDA har som mål at spille en stadig mere aktiv rolle på den IT-politiske scene. Foreningen vil herigennem medvirke til at sikre, at IKT-branchen fortsat er konkurrencedygtig og kan skabe udfordrende arbejdspladser for vores medlemmer i branchen samt understøtte produktionsudviklingen i andre brancher. Ligesom foreningen vil være medvirkende til at digitaliseringen af det danske samfund sker bedst muligt.

Det er intentionen at være et fagligt kompetent talerør, der ikke i sine udmeldinger er bundet direkte op på branchemæssige eller enkeltvirksomheders interesser.

IDA har fokus på følgende IKT-politikfelter:

  • Infrastruktur, herunder tele
  • Grøn IT
  • Datasikkerhed og privacy
  • Digital forvaltning
  • Interoperationalitet og IKT arkitektur
  • Forskning i IKT
  • IKT og kompetenceudvikling