Introduktion

Anerkendelsesordningen for statikere blev etableret i 1958 af de daværende Dansk Ingeniørforening, Ingeniør-Sammenslutningen og Boligministeriet. Formålet med ordningen er at sikre høj kvalitet ved projektering og udførelse af bærende konstruktioner i bygge-og anlægssektoren samt lette myndighedernes arbejde, så behandlingen af byggesager går hurtigere, uden at projekters statiske dokumentation forringes.

Efter ordningen behøver myndighederne ikke kontrollere almindeligt forekommende husbygningskonstruktioner, når projektet er udarbejdet eller kontrolleret og underskrevet af en anerkendt statiker.

Ordningen er i 2009-2010 blevet revideret og ændret til en certificeringslignende ordning. Den anerkendte statikers virke som projekterende og som kontrollant er blevet specificeret nærmere, bl.a. i relation til udarbejdelse af statikererklæringer i forbindelse med indsendelse af byggeprojekter til kommunerne. 

Grundlag

Trafik- og Byggestyrelsen (tidligere Energistyrelsen) har bemyndiget IDA til som anerkendelsesorgan at forestå arbejdet med anerkendelse af statikere. De overordnede rammer for anerkendelsesordningen er beskrevet i Bilag 3 til Bygningsreglementet.

Anerkendelsesordningens mere deltaljerede bestemmelser er beskrevet Håndbogen, der er delt i 2: Del I med Systembeskrivelse samt procedurer for organisering, drift og styring af ordningen, og Del II med Procedurer for anerkendte statikeres virke, som dermed er samlet ét sted. Der er bilag til Håndbogen Del 1 og Bilag til Håndbogen Del II

Kontakt

Anerkendelsesordningens sekretariat i IDA kan kontaktes på statiker@ida.dk eller telefon 33 18 46 41.

Formand for anerkendelsesordningen er civilingeniør Henrik Mørup, der kan kontaktes på hem@niras.dk eller tlf. 48 10 43 50.

Du er velkommen til at kontakte sekretariatet eller formanden, hvis du har spørgsmål til ordningen eller hvis du eventuelt vil anmelde problemer med arbejde udført af en anerkendt statiker.