Island med i nordisk samarbejde

Den islandske ingeniørorganisation Verkfræðingafélag Íslands, VFÍ bliver fra 1. januar 2018 medlem af Association of Nordic Engineers (ANE). VFI’s ansøgning om at blive medlem blev vedtaget på ANE’s præsidiemøde i Stockholm. (In English below).

”Det bliver stadig vigtigere med regionalt samarbejde. Derfor er vi glade for, at Island kommer med i ANE. Vore muligheder for indflydelse for nordiske ingeniører og andre med teknisk og naturvidenskabelig baggrund stærkere såvel i Norden som udenfor,” siger Trond Markussen, formand for ANE og norske NITO.

VFÍ blev stiftet i 1912. VFÍ repræsenterer teknisk og naturvidenskabelige bachelorer og kandidater. VFÍ har 4.000 medlemmer.

"Gennem historien har samarbejde og fælles holdninger vist sig at være gode værktøjer til at få indflydelse og skabe resultater for højtuddannede med teknisk og naturvidenskabelig baggrund. Det gælder både nationalt og internationalt. Jeg er glad for at byde VFÍ om bord i ANE ", siger Thomas Damkjær Petersen, formand for IDA.

Formanden for VFÍ, Páll Gíslason, glæder sig til samarbejdet.

”ANE er det rigtige sted i Norden for at øge opmærksomheden for vor profession. Medlemskabet af ANE giver os mulighed for at styrke den politiske dagsorden, når det drejer sig om teknologisk udvikling og innovation. Takket være samarbejdet kan vi bedre løse fælles udfordringer som fx livslang læring for vore medlemmer i den digitale verden”, understreger Páll Gíslason.

Ifølge vedtægterne for ANE sidder formændene for medlemsorganisationerne i ANE’s bestyrelse.

Læs mere på ANE’s hjemmeside

Iceland joins the Association of Nordic Engineers

The Association of Chartered Engineers in Iceland (Verkfræðingafélag Íslands, VFÍ) becomes the member of the Association of Nordic Engineers on 1 January 2018. The request of the membership was approved at the ANE Board, 29 November.

„Today, the importance of the regional cooperation is ever-growing, and we are glad that Iceland is joining us, which will make our voice in advocating for Nordic engineers even stronger both in the region and beyond”, said Trond Markussen, President of NITO.

Established in 1912, crepresents interests of engineers with Bachelor and Master Degrees, and accounts 4.000 members.

“Through history, co-operation and joint action have proven to be excellent tools for gaining influence and results for the Nordic Science professionals. That applies both nationally and internationally. I am happy to have VFÍ on board ANE” said Thomas Damkjær Petersen, President of IDA.

“ANE is the right platform in the Nordic Region to raise awareness of the Engineers’ profession. The membership will allow us to advance the political agenda in the matters related to the technological development and innovation. Thanks to this cooperation we can learn from each other in finding solutions to common problems, such as lifelong learning opportunities for engineers in the digital world”, underlined Páll Gíslason, President of VFÍ.

According to the ANE statutes, the president of the member organisation gets a seat in the ANE Board. The coordination between the member organisation and ANE will be facilitated by the appointed ANE-coordinator.

More information can be found at ANE's website