Iværksættere med globalt perspektiv

Analyse blandt IDAs selvstændige sætter spot på de særlige udfordringer som tekniske iværksættere står med. Analysen viser, at dagens teknologiiværksættere er hurtige til at etablere sig på den globale markedsplads.

Tager vi udfordringerne først, så angiver teknologiiværksætterne 2 hovedfordringer for at kunne vækste, nemlig kapital – og gerne den tålmodige af slagsen – samt kvalificeret arbejdskraft.

”Jeg ved godt, at det er problemstillinger, som teknologiiværksætterne deler med mange andre. Men problemet er især kritisk for de teknologibaserede iværksættere, hvor vejen fra forskning og udvikling til salgsklart produkt kan være særdeles lang”, siger formanden for IDAs Erhvervs- og Vækstudvalg, Per Diget.

Udfordringer med kapital og rekruttering forhindrer dog ikke teknologiiværksætterne i at tænke stort rent geografisk. I undersøgelsen er der 7 ud af 10, som henter en del af omsætningen i udlandet.

”Jeg er meget imponeret over, at IDAs teknologiiværksættere i den grad har fokus på at agere globalt. Det er det helt rigtige mind-set, efter min mening, at man så at sige er international fra første arbejdsdag”, understreger Per Diget.

Han påpeger, at især tech-iværksætterne bør have et stort potentiale for at få del i det globale marked for nye teknologier som eksempelvis digitaliseringen af produkter og services har sat turbo på. 

”Derfor er der al mulig grund til at vi får fjernet de barrierer, som bremser teknologiiværksætterne i at skabe job og vækst", siger Per Diget, med tydelig appel til politikerne på Christiansborg.

Blandt andet håber Per Diget på en forenkling af erhvervsfremmesystemet i forbindelse med en bebudet modernisering af ordningerne. (Se også artikel på Jobfinder.dk: ”Ingeniører: For tungt at søge iværksætterstøtte”).  

Om undersøgelsen
Undersøgelsen ”Vækstiværksættere med teknisk og naturvidenskabelig baggrund” bygger på en mindre, men nøje udvalgt skare af IDAs selvstændige. Nemlig 94 respondenter i udvalgte brancher, som har det til fælles, at virksomheden har andre ansatte end respondenten selv og at virksomheden er startet inden for de seneste 7 år.

Interesserede kan supplere læsningen med en analyse om iværksætterfrekvensen blandt personer med en teknisk og naturvidenskabelig baggrund.