Jobløn - ingen højeste arbejdstid

Jobløn i sin reneste form betyder, at du ikke har en højeste arbejdstid. Du har således ikke ret til at afspadsere eller få udbetalt overarbejde.

Jobløn er udtryk for, at ledelsen på den ene side ønsker en fast beregnelig lønudgift, men på den anden side ikke ønsker et loft over, hvor mange arbejdstimer du skal levere. Du kender således størrelsen af den månedlige løncheck, men ved ikke, hvor mange timer du skal arbejde for denne løn.

Selvom du i din kontrakt har en fastsat arbejdstid, for eksempel 37 timer om ugen, kan du sagtens være ansat på jobløn. Det afgørende er, hvad din kontrakt siger om honorering for tid udover den fastsatte arbejdstid. Kan du afspadsere eller få udbetalt arbejdstid udover den fastsatte arbejdstid? Hvis der ikke står noget i kontrakten, er der en formodning for, at du er ansat på jobløn.

Det bemærkes, at der findes andre benævnelser for ”jobløn” som for eksempel bruttoløn og kontraktansat.

Særlige problemer med jobløn ved fratrædelse

Du bør være opmærksom på, at ansættelse på jobløn i visse tilfælde kan betyde, at du ved fratræden modregnes i dine dagpenge, hvis du bliver ledig. Det forholder sig nemlig sådan, at hvis din arbejdstid anses for ukontrollabel, kan det føre til modregning i dine dagpenge.

Det afgørende for om din arbejdstid er ukontrollabel eller ej er almindeligvis, om din arbejdsgiver har indberettet både dine arbejdstimer og din løn til eIndkomst. Indberetter din arbejdsgiver ikke din arbejdstid til eIndkomst, men kun din løn, vil din arbejdstid som udgangspunkt blive anset for ukontrollabel. I sådanne tilfælde modregner a-kassen et antal timer, som er beregnet teoretisk på grundlag af din løn: Jo højere løn, desto flere timer skal modregnes. Der kan maksimalt modregnes 5 ugers dagpenge. På ida.dk kan du i tjeklisten for ansættelseskontrakter finde et notat om arbejdstid og modregning i dagpenge, hvor du kan læse mere om beregningsmodellen.

Det er derfor vigtigt at sikre sig, at din arbejdsgiver indberetter din kontraktuelle arbejdstid til eIndkomst. Selvom du måtte være ansat på jobløn, skal din arbejdsgiver som udgangspunkt indberette din kontraktuelle arbejdstid, selv om du reelt måtte have arbejdet mere eller mindre i den pågældende måned.

Forhandlingsoplæg om jobløn

Læs mere om jobløn i dette forhandlingsoplæg om jobløn. Her kan du også hente inspiration, hvis du skal forhandle vilkårene for jobløn.