Kontingent

Kontingentsatser for 2017 og 2018. De viste kontingentsatser gælder ved kontingentbetaling hvert kvartal - vist for et kvartal. 

Bliv medlem af IDA - du får de første tre måneder gratis.

IDA-kontingentDKK/kvartal
Ansatte 
Ansatte i Danmark878,25
Ansat i Grønland, Færøerne eller udstationeret647,25
Lokal ansættelse i udlandet uden juridisk service og karriererådgivning fra IDA289,25
Selvstændige 
Selvstændig i Danmark878,00
Selvstændig i Grønland og Færøerne647,00
Selvstændig i udlandet uden juridisk service og karriererådgivning fra IDA289,00
Selvstændig bosat i udlandet med dansk firma inkl. juridisk service og karriererådgivning fra IDA647,00
Ledige 
Ledig, efter forudgående ansøgning hvert kvartal289,25
Ledig uden dagpengeret, hvor falddato er nået, efter forudgående ansøgning hvert kvartal60,00
Studerende60,00
Pensionist eller efterlønsmodtager uden a-indkomst og uden juridisk service og karriererådgivning289,00
Øvrige 
Orlov, sygemeldt, løntilskud og med indtægt på el. under dagpengeniveau289,25
Medlem af anden fagforening og uden juridisk service og karriererådgivning fra IDA289,25

Har du ændret beskæftigelsesstatus?

Giv IDA besked om skift i beskæftigelsesstatus, så dit kontingent kan sættes korrekt. Ændringer i status får økonomisk virkning fra første kvartal efter IDA har modtaget din besked.

Se din nuværende status, og ret evt. din status via denne profilside

Generel information

Selvstændige og pensionister indbetaler ikke til konfliktfonden, der for øvrige medlemsgrupper udgør kr. 0,25 pr. kvartal.

Ved ansættelse uden juridisk service og karriererådgivning forstås medlemmer, der er ansat eller har dagligt arbejdssted i udlandet, og for hvis ansættelsesforhold dansk lovgivning eller overenskomst ikke finder anvendelse. IDA yder ikke juridisk rådgivning eller karrieremæssig rådgivning til denne kategori. Det kan også være medlemmer, der arbejder uden for faget, hvor IDA ikke har forhandlingsret (fx officerer, gymnasielærere og elektrikere), og som er medlem af anden fagforening, der har forhandlingsretten.

Tilmelding til betalingsservice

Studerende

For studerende gælder at første studieår er gratis. For medlemmer indmeldt efter 02.03.2017 er de første 12 måneder gratis. Læser du i udlandet, som led i din danske uddannelse, kan du forblive studiemedlem.
Læser du en naturvidenskabelig eller ingeniøruddannelse i udlandet på et universitet, som er optagelsesberettiget i IDA, kan du også være studiemedlem. Kontakt IDA, hvis du skal læse i udlandet.
Læser du på en ikke-optagelsesberettiget uddannelse i Danmark eller i udlandet, men har færdiggjort en optagelsesberettiget uddannelse, kan du få nedsat dit kontingent til kr. 289,25 pr. kvartal.

Bliv studiemedlem af IDA.

Pensionist

Som pensionistmedlem kan man ikke modtage juridisk rådgivning i løn- og ansættelsesspørgsmål eller karriererådgivning, men fortsat have glæde af alle øvrige medlemsfordele. For at blive pensionistmedlem skal man være på efterløn, førtidspension eller pension og have under 5 arbejdstimer pr. uge i gennemsnit eller intet arbejde. Bemærk, at der ikke er skattefradrag for kontingent i pensionistkategorien. Læs gerne nedenstående afsnit om Skattemæssigt fradrag.

Info til medlemmer af Akademikernes: Få sendt oplysninger om ledighed automatisk til IDA

Du kan få sendt dine oplysninger om ledighed direkte fra Akademikernes A-Kasse til IDA. Dette administreres på din profilside hos Akademikernes A-Kasse under Blanketter - Øvrige blanketter.
Når du tilmelder dig denne ordning, behøver du ikke ansøge hvert kvartal, da IDA vil modtage oplysninger om til- og afmelding fra Jobcenteret.

Kontingentrabat ved udløbet dagpengeret

Bemærk, at IDA fra 1. juli 2013 giver kontingentrabat til ledige, hvis fulde dagpengeret er udløbet (falddato er indtruffet). Kontingentet er på 240,- kroner pr. år, og det opkræves kvartalsvis. Ansøgning kan indsendes via denne formular vedlagt dokumentation fra a-kassen om at din dagpengeret er ophørt.

Skattemæssigt fradrag

Kontingentindbetaling til IDA er fradragsberettiget som ligningsmæssigt fradrag. IDA indberetter årligt indbetalte kontingenter til Skat. Det gælder for både ansatte, selvstændige og studerende medlemmer.

For enkelte medlemmer er kontingentindbetalingen dog ikke fradragsberettiget. Er du pensionist, indberetter IDA ikke dit kontingent, da det ikke er fradragsberettiget (jf. afgørelse fra Skat). Er du på tjenestemandspension eller på efterløn kan der stadig være mulighed for fradrag. Læs nærmere og giv IDA besked om din status her

Arbejder du samtidig med modtagelse af pension/efterløn betragtes du fortsat som erhvervsaktiv og placeres i kontingentkategorien for ansatte/selvstændige. Arbejder du under 5 timer pr. uge kan du selv vælge om du vil placeres i pensionistkategorien og dermed ikke kunne trække på juridisk service og karriererådgivning eller få indberettet dit kontingent eller fortsætte i kategorien for erhvervsaktive.

Har du skattemæssig status i udlandet eller lignende, vil fradragsmuligheden bero på konkrete og individuelle forhold.

For at opnå skattemæssigt fradrag for kontingentbetaling er det dog ikke nødvendigvis et krav, at du er erhvervsaktiv. Er du på orlov, barselsorlov, under uddannelse eller lignende, kan du også fratrække kontingentbeløbet.

Rabat ved årlig betaling

Ved kontingentbetaling en gang årligt i stedet for hvert kvartal ydes 3 % rabat på de viste IDA-kontingenter; dog ydes ikke rabat for ledige, studerende og medlemmer på nedsat kontingent. 

Ændring til årlig betaling kan ske hele året, men skal foretages inden 31. december for at få virkning fra det efterfølgende år. Det årlige kontingent skal betales 5. februar for at opnå rabatten.

Tilmeld dig til årlig betaling på din profilside under Kontingent (forudsætter login).