Kontrakter for chefer i det private

Administrerende direktører er hverken dækket af funktionærloven eller ferieloven. Såvel administrerende direktører som funktionsdirektører og andre chefer kan her hente modelkontrakt til de forskellige typer stillinger.

Administrerende direktør

Den administrerende direktør er ikke omfattet af funktionærloven og ferieloven I ansættelsesforholdet gælder derfor alene direktørkontrakten mellem direktøren og virksomheden. Direktørkontrakten skal således tage stilling til alle væsentlige vilkår i ansættelsesforholdet. Andre direktører kan også indtage en så selvstændig og overordnet stilling i virksomheden, at de ikke er funktionærer. Sådanne direktører vil ofte være registreret i Erhvervsstyrelsen.

Modelkontrakt for administrerende direktør

Lønstatistik for topchefer (Tabel 12)

Interaktiv lønberegner

Funktionsdirektør

En funktions- eller underdirektør, vice- eller salgsdirektør, er - uanset titel - funktionær og omfattet af funktionærloven og ferieloven. Kendetegnende for disse stillinger er, at de ikke har det øverste ansvar for den daglige ledelse, og at der refereres til en administrerende direktør. For disse stillinger aftales typisk gunstigere vilkår om opsigelse, fratrædelsesordninger og løngoder m.v., end hvad der følger af funktionærloven. Disse vilkår skal forhandles, når direktørkontrakten bliver indgået.

Modelkontrakt for funktionsdirektører

Lønstatistik for funktionsdirektører (Tabel 13)

Interaktiv lønberegner

Chefer og (mellem)ledere

En afdelingschef/-leder, funktionsleder, projektledere eller salgschef er - uanset titel - funktionær og omfattet af funktionærloven og ferieloven. Kendetegnende for disse stillinger er, at de har enten et ledelsesmæssigt ansvar og/eller et projektansvar. Stillinger på dette niveau har ofte alternative løngoder som for eksempel bonus, aktieaflønning og fri bil. Der kan også være aftalt forlænget opsigelsesvarsel. Disse vilkår skal forhandles, når kontrakten bliver indgået.

Modelkontrakten for chefer og (mellem)ledere

Lønstatistik for afdelingschefer/-ledere (Tabel 14)

Interaktiv lønberegner

 

Konflikter løses ved mediation: Retsmægling er en del af standardkontrakter (01:10)

  • Hvad er mit opsigelsesvarsel som kontraktansat chef i det private?

    Opsigelsesvarslet følger funktionærloven, medmindre der er aftalt længere varsel i kontrakten.