Kulturchok og Askepot-syndromet

Lær mere om, hvilke faser du typisk vil gennemgå under og efter et arbejdsophold i udlandet. Fra kulturchok til Askepot-syndromet.

Hvad enten du flytter til Malmø, Paris, New York eller Kuala Lumpur, så vil du og din medrejsende familie få et kulturchok.

De første 3-6 måneder efter at man er kommet til udlandet, befinder man sig i opmuntringsfasen, hvor alt synes at gå som det skal. Man har travlt med at gøre sig bekendt med alt det nye, man bliver pænt modtaget overalt og måske endda rost fordi man har nået at lære nogle brokker af det nye sprog og alle glæder sig til samarbejdet og alt det man kan tilføre arbejdspladsen.

Derefter indtræder kulturchokfasen, hvor humøret og energien falder. Man er ikke længere ny, måske undrer de sig på arbejdet over at man ikke gør større sproglige fremskridt, ingen har endnu set de forbedringer, som den nye danske medarbejder skulle gennemføre (eller også er man utilfreds med alle de ændringer, som han/hun har iværksat) og hjemme savner ens ægtefælle måske sit job eller familie og venner i Danmark. Allerværst er det, hvis du og din medrejsende ægtefælles/samlevers kulturtilpasningskurver er faseforskudt, sådan at den ene af jer stadig befinder sig i opmuntringsfasen, mens den anden befinder sig i chokfasen på vej ned mod kurvens minimum. Så er I nemlig ikke så meget på bølgelængde, når I taler om arbejdslandet (en af jer er stadig optimist mens den anden er mere skeptisk med hensyn til opholdet.

Efter 6-12 måneder når man så helt i bund, hvorefter man resignerer og finder et antal fordele ved at være i arbejdslandet. Man har sikkert fået et godt greb om arbejdet og måske har man efterhånden også oparbejdet et lokalt netværk, som kan gøre det ud for den familie og de venner, som man stadig skriver med på nettet og taler med på Skype, men som man sikkert alligevel savner den personlige kontakt med. Efter indkøringsvanskelighederne går det sikkert også godt for børnene i skolen etc. Man er nu i tilpasningsfasen, der på et eller andet tidspunkt flader ud og overgår i den stabile fase.

Efter opholdet: Askepot-syndromet

Når du skal hjem igen, vil du på ny blive ramt af et kulturchok. Det er måske ikke lige så stort som det du oplevede, da du drog ud, men både du og Danmark har forandret jer i mellemtiden og derfor vil du gennemgå et tilpasningsforløb svarende til da du tog til udlandet. Har du være udstationeret – og sikkert også ellers – vil du formentlig også i et eller andet omfang blive ramt af ”The Cinderella Syndrome” (”ballet er forbi og nu skal du tilbage til dit uopvarmede loftsværelse igen”). Du vil opleve, at du ikke længere er den eneste danske ingeniør eller cand.scient. på arbejdspladsen og dermed noget specielt, virksomheden har sikkert skiftet både ledelse, politikker og produktsortiment, siden du tog til udlandet og det er ikke sikkert, at du er tilstrækkeligt opdateret på disse områder.

På hjemmefronten bor du muligvis mere ”skrabet” og spiser sikkert mindre på restaurant, end da du boede i udlandet og du disponerer med stor sandsynlighed over en mindre, sløvere og især billigere bil end du gjorde i udlandet. Alt dette betyder, at du og din familie sandsynligvis skal igennem kulturkurven en gang til.

Mange virksomheder – især dem der udstationerer et stort antal medarbejdere – er opmærksomme på de problemer, som kan følge med ophøret af en udstationering. De vil gerne både hjælpe deres hjemvendende medarbejdere og beskytte den investering på mange hundrede tusinde kroner, som en udstationering sædvanligvis repræsenterer (og som jo er tabt, hvis den pågældende forlader virksomheden hurtigt efter hjemkomsten). De påbegynder derfor i god tid – fx ½ år inden den planlagte hjemvenden – et tilbagekomstprogram, der skalgøre medarbejderens og familiens tilbageven-den til Danmark så smertefri som mulig. Men en del virksomheder gør slet ingen forberedelser af denne art og lader det være op til medarbejderen atstå med disse problemer alene. Spørg derfor gerne tidligt i planlægningsforløbet forud for en udstationering, hvordan din tilbagekomst påtænkes håndteret