Kvindelige IDA-medlemmer halter efter mændene på løn

En ny analyse på baggrund af lønstatistikken for 2016 viser, at der er en gennemsnitlig lønforskel i mændenes favør på 3,6 %. En forskel, som ikke kan forklares ud fra uddannelsesbaggrund, anciennitet eller branche. 

Der er ikke ligeløn i Danmark. Heller ikke blandt IDAs medlemmer. En ny analyse af lønforskellen mellem privatansatte mænd og kvinder viser, at mændene i gennemsnit tjener 3,6 % mere end deres kvindelige kolleger, når der er taget højde på forskel i anciennitet, arbejdstid, branche og uddannelsesbaggrund. Med andre ord er denne forskel baseret på fordelingen af X- og Y-kromosomer.

”Ved skåltaler kan vi godt lide at markedsføre Danmark som en bannerfører for ligestilling og lige løn for lige arbejde. Det tåler bare ikke et grundigt eftersyn, for vi kan dokumentere en kønsbestemt lønforskel på 3-4 procentpoint år efter år blandt vores medlemmer,” siger Juliane Marie Neiiendam, formand for Ansattes Råd i IDA.

Hun mener, at åbenhed om løn er en af vejene til at komme denne diskrimination til livs.

”Løn er omgærdet af hemmelighedskræmmeri på alt for mange arbejdspladser. Det kan både være ledelsen, som udstikker en kurs og dermed skaber en kultur, hvor al snak om løn er tabu. Men vi ved også, at mange medarbejdere ser løn som noget dybt personligt, som man ikke deler med sine kolleger. Den kultur skal vi ændre, for uden transparens og åbenhed kommer vi aldrig diskrimination og underbetaling til livs,” siger hun.

Juliane Marie Neiiendam ser også de danske barselsregler som en årsag til, at vi ikke kommer den kønsbestemte lønforskel til livs. Derfor ønsker IDA en mere ligelig fordeling at barslen mellem mor og far. For faktum er – også blandt IDAs medlemmer – at en barselsorlov sjældent virker fremmende for ens lønudvikling.

”En del af forklaringen er også, at mænd holder kortere barsel, og at kvinder ikke får reguleret lønnen under barsel. Kvinderne bliver med andre ord snydt for en lønstigning, mens de er på barsel. Under og umiddelbart efter barslen er det de færreste kvinder, der tager en lønforhandling med chefen. Mange tænker nok, at nu har de netop været væk i en periode, og så er der ikke en liste af sejre og resultater at tage med som skyts til en forhandling. Her skal mange blive lidt bedre til at sætte foden i døren og tage initiativ til en forhandling, hvor de så i stedet fokuserer på de opgaver og projekter, der skal løses fremadrettet,” siger Juliane Marie Neiiendam. 

Løngab blandt privatansatte kvinder og mænd i IDAs lønstatistik 2016

 I kronerI procent
Korrigeret løngab2.0023,6

Kilde: IDA lønstatistik 2016.