Lige løn og lige vilkår for alle

For første gang nogensinde flager IDA i anledning af Kvindernes Internationale Kampdag. Det gør vi, fordi der stadig ikke er lige løn og lige vilkår for alle.

Når IDA i år har valgt at flage 8. marts, skyldes det først og fremmest et ønske om at sikre lige vilkår og muligheder for både mænd og kvinder på arbejdsmarkedet. IDAs Lønstatistik fra 2017 viser, at der stadig er et løngab mellem kønnene. Privatansatte mænd tjener i gennemsnit 3,6 % mere end deres kvindelige kolleger, når man tager højde for anciennitet, arbejdstid, branche og uddannelsesbaggrund. Og Danmark klarer sig ikke godt i den årlige ligestillingsrapport fra World Economic Forum:

"Vi ærgrer os over, at Danmark  i den årlige ligestillingsrapport fra World Economic Forum (WEF), Global Gender Gap Report 2016,  er faldet fra en 14. plads i 2015 til nummer 19 ud af 144 lande på dette års liste", siger Juliane Marie Neiiendam, formand for Ansattes Råd i IDA.

Især er det værd at bemærke, at Danmark halter efter de øvrige nordiske lande. Island, Finland, Norge og Sverige er henholdsvis nummer 1, 2, 3 og 4.

Ifølge Juliane Marie Neiiendam er en af årsagerne helt klar:

"Ligelønsproblematikken er desværre forbundet med den ulige fordeling af barselsperioden i Danmark, hvor kvinderne tager størstedelen af barslen. En barsel må aldrig være grunden til at gå ned i det samlede lønspil, og barslen skal fordeles mere ligeligt, derfor arbejder IDA på at klæde medlemmerne bedst muligt på til lønforhandlingen."

IDA går ind for 3 måneders øremærket barsel med fuld løn for hver af forældrene.

"Vi ved, at vores mandlige medlemmer gerne vil holde barsel, og vi kan se, at 27 % af vores offentligt ansatte mandlige medlemmer tager mere end 7 ugers barsel, netop fordi overenskomsten giver mulighed for barsel med løn", siger formanden for Ansattes Råd. 

Agnes & Betzy-prisen

Virksomheder kan øge evne til at innovere med 110 %, hvis de øger deres andel af kvinder fra 24 til 40 %, viser beregninger fra Aalborg Universitet. 

"Vi skal lære af hinanden og forstå, at det betaler sig for virksomhederne at have flere kvinder ansat.  Derfor glæder jeg mig igen i år til at Agnes & Betzy-prisen uddeles 26. april 2017 ved dette års Kvinder der styrker" siger Juliane Marie Neiiendam.

"Allerede til april hylder vi igen de gode rollemodeller, hvor man allerede nu kan nominere de gode eksempler og promovere kvindernes rolle i tekniske og naturvidenskabelige fag", tilføjer hun.

Man kan nominere en kandidat til Agnes og Betzy-prisen og de 25.000 kr., der følger med. Fristen for indstillingen er 28. marts 2017.

"Det drejer sig selvfølgelig ikke kun om at kigge frem til Agnes og Betzy-prisen eller Kvindernes Kampdag. Jeg vil anbefale alle vores medlemmer at forhandle løn, også selv om de er på barsel. Vi vil fortsat presse på for at få øremærket 3 måneders barsel med fuld løn, og vi skal alle sammen blive ved med at dele de gode eksempler og hylde vores kvindelige rollemodeller" siger Juliane Marie Neiiendam.