Ligestillingspris til brandspecialist

Ingeniør og brandrådgiver Helle Bugge fra Aarhus er dette års modtager af Ingeniørforeningens ligestillingspris, Agnes og Betzy-prisen

Helle Bugge arbejder til daglig i ingeniørvirksomheden Grontmij, hvor hun har området brandsikkerhed som sit særlige arbejdsfelt. Udover en dyb specialistviden om brandsikring generelt har Helle Bugge gennemført et masterprojekt indenfor overtryksventilerede sikkerhedstrapper, og er en af de få i Danmark med indgående kendskab til dette felt.

Men Helle Bugge holder ikke sin viden for sig selv, tværtimod. I indstillingen til prisen fremhæves hun som en kapacitet til at dele ud af sin viden og til at inspirere andre til fælles faglig sparring.

Så da hun i 2012 arrangerede en studietur til New York for at lære mere om brandkrav til højhusbyggeri, inviterede hun både myndigheder, Energistyrelsen og leverandører med.

Men også studerende på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet har mødt Helle Bugges lyst til at dele viden i rollen som underviser og mentor.

”Årets prismodtager er en kvindelig ingeniør, der stikker ud i ingeniørfaget for sin viden, for sit engagement og vilje til at dele sin viden”, som Ingeniørforeningen, IDAs formand, Frida Frost, udtrykte det ved overrækkelsen af Agnes og Betzy-prisen.

Kvinder der styrker
Prisen blev overrakt i forbindelse med arrangementet ”Kvinder der styrker”, som samlede 250 deltagere i Ingeniørhuset i København.

Eftermiddagen blev skudt i gang med en ”karrieremarkedsplads”, hvor deltagerne kunne få gode råd om alt fra karriere, sund mad og personlig styling til kompetenceudvikling og mentorordninger.

Herefter gav Frida Frost bolden op til eftermiddagens faglige tema ”Kvinder og ledelse”, som bød på indlæg fra fremtrædende erhvervskvinder med erfaring fra bl.a. bestyrelsesarbejde, direktionsgang og headhunterbranchen.

Om Agnes og Betzy-prisen
Agnes og Betzy prisen består af et rejselegat på 25.000 kroner samt en kunstgenstand til varigt minde om anerkendelsen.

Ingeniørforeningen uddeler Agnes og Betzy prisen årligt. Prisen skal gå til en person, der er med til at fremme ligestillingen, synliggøre kvinder inden for ingeniørfaget eller til en kvinde, der har præsteret noget bemærkelsesværdigt for ingeniørfaget. Prisen blev stiftet i 1997, i anledning af 100-året for Agnes Nielsen og Betzy Meyer, der var de første kvindelige ingeniører i Danmark.
 

Billedtekst: Helle Bugge (th) fik Agnes og Betzy-prisen overrakt af Ingeniørforeningens formand, Frida Frost. (foto: Henrik Frydkjær)