Livslang læring

De job, der fastholdes i Danmark, bliver stadigt mere specialiserede og vil have et højt videnindhold. Det øger behovet for livslang læring – også for den højtuddannede teknologiske videnarbejder.

Danmark uddanner godt 2.500 ingeniører om året – Indien 170.000. Som lille land kan vi ikke konkurrere på mængde, men vi kan konkurrere på videnvedligehold og efteruddannelse.

Fremtidens krav til den talentfulde ingeniør er, at hun på én gang skal mestre og vedligeholde sine specialistkompetencer og samtidig kunne mestre tværfaglige kompetencer som kulturforståelse og sprog, planlægning og styring af fx produktion, samt formidling og forretningsforståelse.

Det stigende behov for at kunne opkvalificere sig inden for sit fagfelt for at kunne følge med den teknologiske udvikling stiller krav til de rammer og muligheder der er for efter- og videreuddannelse for højtuddannede. For at fremtidssikre Danmark er det nødvendigt med et trippelløft på uddannelsesområdet: Fra ufaglært til faglært – fra faglært til videnarbejder – fra videnarbejder til endnu mere vidende medarbejder.   

IDA mener

  • At vi skal konkurrere på praksisbasering, problemløsning og innovation som skal gennemsyre hele det danske uddannelsessystem, da det giver danske videnarbejdere en klar konkurrencefordel på det globale arbejdsmarked.
  • At talentudvikling og kompetenceudvikling er noget, der bør foregå hele livet. Derfor skal der sikres bedre efter- og videreuddannelsesmuligheder for de højtuddannede teknologiske videnarbejdere.
  • At nytænkning inden for efter- og videreuddannelsessystemet og en øget fleksibilitet skal give flere med en håndværksmæssig baggrund mulighed for at videreuddanne sig til ingeniør.