Løn for udlandsansatte

Det er ikke muligt at sige noget generelt om lønnen i udlandet. Normalt afspejler den både det enkelte lands økonomiske niveau, graden af social sikring samt udbuddet af og efterspørgslen på den pågældende arbejdskraft. Du kan prøve afkode lønnen via lønstatistikker og netværk.

Niveauet for den løn og de eventuelle andre goder man kan opnå, når man bliver ansat i udlandet på mere eller mindre lige fod med den lokale arbejdskraft, vil normalt ligge lavere, end den gør for udstationeret – og dermed tidsbegrænset – arbejdskraft.

Til gengæld har man mange steder i udlandet et mere liberalt syn på frynsegoder, end man har i Danmark, hvor beskatningen af f.eks. fri bil kan være en ganske stor økonomisk belastning. Frynsegoder er visse steder i udlandet skattefri eller i hvert fald lavere beskattet end i Danmark, og det er derfor en god idé at have kendskab til denne del af den lokale skattelovgivning, hvis man skal forhandle løn med en arbejdsgiver i udlandet

Lønstatistikker

IDA kan skaffe adgang til lønstatistikker for de nordiske lande, men de fleste steder i udlandet findes der ikke tilgængelige lønstatistikker, som dem vi har for danske ingeniører og cand.scient.er.

IDAs Landerapporter kan du finde angivelser af lønniveau for de adspurgte medlemmer. De skal selvfølgelig sammenholdes med uddannelse, anciennitet, erfaring, kompetencer mv. Det kan derfor godt være svært at få en præcis angivelse af lønniveau, som du direkte kan overføre på dig selv, men sammenligner du oplysningerne fra IDAs udlandssurvey med vores danske lønstatistik, kan du i hvert fald få et rimeligt fingerpeg om, hvad du bør have i løn.

En anden løsning er at du melder ind i den af vores LinkedIn grupper, der er relevant for dig, og her søge information hos andre ingeniører og cand.scient.er der arbejder i det pågældende land/område.

Nyttige links til lønberegning