Lønstatistik

I slutningen af september 2016 begynder vi indsamlingen af data fra privatansatte og selvstændige til lønstatistikken for i år. Statistikken fra 2015 er udarbejdet på baggrund af indsamlede lønoplysninger via et spørgeskema til privatansatte og selvstændige medlemmer. Oplysninger for de offentligt ansatte er registeroplysninger.

Resultater fra statistikken 2015

Lønstatistik 2015 viser igen i år en gennemsnitlig lønstigning på 3,9 % for privatansatte, mens de offentligt ansatte er steget 1,9 %.

Medlemmer af IDA kan se Lønstatistikken for 2015 (forudsætter login som medlem). Via linket kan du også få adgang til de andre redskaber, der er til rådighed, fx web-tabeller med mulighed for mere detaljerede opslag i lønstatistikken for privatansatte, samt lønberegneren, der nu omfatter både privat og ansatte i kommuner og regioner.

Statistikken for selvstændige omfatter medlemmerne som helt eller delvist ejer egen virksomhed eller som gennem kapitalindskud opnår en væsentlig del af deres indtægt som andel i virksomhedens overskud. Statistikken for de selvstændige har fokus på årsindkomst, resultat og omsætning. Derudover er der fx statistik på medlemmernes timepris på egne timer, der faktureres.

Den gennemsnitlige omsætning blandt de selvstændige var i 2014 på godt kr. 7.500.000 og gav et resultat på godt kr. 1.000.000. Læs mere om resultatet fra 2015 statistikken blandt selvstændige på ida.dk (forudsætter login som medlem).  

Sammenligning mellem IDAs og DIs lønstatistik

IDA har udarbejdet en analyse med sammenligning af lønstatistikker i forskellige organisationer, herunder DIs lønstatistik for ingeniører og cand.scient.er.

Analysen viser, at der dels anvendes forskellige lønbegreber i IDA, i de andre store akademikerorganisationer og i DI dels at der er forskellige afgrænsninger af hvilke grupper af ansatte der indgår i statistikken fx fra IDA og DI.

Når der tages højde for disse forskelle viser analysen, at der, for sammenlignelige grupper, er et næsten ens lønniveau i statistikkerne fra henholdsvis IDA og DI. IDAs lønstatistik er således et meget pålideligt redskab at tage udgangspunkt i, når medlemmerne skal forhandle løn med deres arbejdsgivere.

Læs hele analysen her.

 
Lønstatistikkens hovedresultater er beskrevet i dette notat.
 
I kortet ses de privatansattes gennemsnitsløn fordelt over kommuner.

Se procent fordelingen af løngoder for medlemmer

Se udviklingen i løn for en nyuddannet ingeniør

 

 • Hvor meget bør jeg have i løn når jeg får nyt job?

  Der er 3 umiddelbare muligheder for at fastslå et rimeligt niveau.

  1. Tag udgangspunkt i IDAs lønstatistik tabel 3-7 – korriger for at tallene sikkert er fra året før (se vedrørende løbende ansættelse nedenfor)

  2. Tjek firmastatistikken.
  Hvis firmaet du skal ansættes i ikke er i firmastatistikken så kan man skele til tabel 10 og 11 i lønstatistikken vedr. branche og geografi.

  3. Brug lønberegneren – MEN tag forbehold for, at det er en beregningsmodel og man bør tage et reality tjek op mod lønstatistikken jf. punkt 1
  Kommer man med nogle meget efterspurgte kompetencer bør man naturligvis gå efter mere.
  Forhandlingspositionen er i øvrigt afhængig af omstændighederne. Er man ledig, har man selv søgt jobbet eller er man blevet ”headhunted”. Alt sammen faktorer, der skal overvejes ifm. lønforhandling.

 • I løbende ansættelse: Hvor meget bør jeg stige?

  1. Ligger du i forvejen for lavt kunne der være et argument her – se ovenfor vedrørende nyansættelse
  2. Ellers se på 2 tal. Dels hvad steg den relevante årgang sidste år – se lønstatistikkens side 5. Man stiger typisk mest i starten af sin karriere. Dels hvad er IDAs forventning til lønudvikling i det givne år.
  Og så må man naturligvis argumentere ud fra sin gode performance i året, der er gået.

 • Lønstatistik for offentligt ansatte

  IDAs lønstatistik for 2015 viser, at en kommunalt ansat ingeniør i august 2015 i gennemsnit tjener kr. 45.590 pr. måned, hvis hun er ansat på ordinære overenskomstvilkår (dvs. ikke er chef eller special-/chefkonsulent). Den gennemsnitlige løn varierer fra kr. 40.309  i Rebild til kr. 50.986 i Helsingør.
   
  En tilsvarende ansat i regionerne tjener i gennemsnit kr. 46.922 pr. måned, svingende fra kr. 45.115 i Region Midtjylland til kr. 51.320 i i Region Sjælland.
   
  Endeligt viser statistikken, at en almindeligt ansat i staten tjener (maj 2015) kr. 43.112 pr. måned.
   
  Forskellene i den gennemsnitlige løn dækker over markante forskelle i de ansattes anciennitet, kompetencer og erfaring.
   
  Det er derfor en god idé at se flere data, herunder data for alle regioner, i årets lønstatistik.  Eller at bruge lønberegneren (forudsætter login som medlem), der også dækker ansatte i kommuner, regioner og stat. 
   
  Gennemnsitslønningerne i samtlige landets kommuner kan ses i excelfilen, der viser den gennemsnitlige månedsløn, herunder tillæg og pension. Tabellen er baseret på opslag i KRLs database SIRKA. Tabellen for kommuner kan hentes som excelfil her og for regioner her.

   

 • Hvad er indeholdt i lønbegrebet i statistikken?

  Løn, samlet pension og andre goder opgjort til SKAT.
  Andre goder opgjort til SKAT er primært værdi af fri bil.