Mangfoldighed

Konkurrenceforholdene i verden har ændret sig grundlæggende i de seneste år. Skal Danmark klare sig i denne konkurrence, som i vid udstrækning kommer fra lavtlønslande i bl.a. Asien, kan en større mangfoldighed blandt virksomhedernes medarbejdere være en del af løsningen.

Ansatte med kompetencer inden for de nye markeders sprog og kultur kan både være med til at tilpasse produkterne til fx de nye, hurtigt voksende markeder i Asien og til at åbne nye eksportmarkeder .
 
Mangfoldighed på arbejdsmarkedet og i virksomhedernes bestyrelser er en styrke for både virksomheder, samfundet og den enkelte lønmodtager.
 
IDA mener, at der skal være plads til mangfoldighed på alle parametre i en virksomhed: køn, alder, sproglig og kulturel baggrund, religion, handicap og seksuel orientering.
 
Mangfoldige virksomheder har en større innovationskraft, giver en bedre arbejdspladskultur og et bedre arbejdsmiljø og bidrager derigennem til en bedre bundlinje for virksomheden.
 
Fordelene kommer dog ikke af sig selv. Der er forhold, som skal være opfyldt, for at virksomhederne kan få det optimale udbytte af en mangfoldig, kompetent medarbejderskare.