March for Science er nødvendige skridt

Fake News og andre fordrejninger aktualiserer global videnskabsmarch.

I en tid, hvor fakta i stigende grad behandles efter behag, og falske nyheder griber om sig, er March for Science mere relevant end nogensinde. Det mener IDA, der støtter den danske del af det verdensomspændende arrangement, der finder sted lørdag 22. april.

Formand for IDA Thomas Damkjær Petersen er glad for at videnskab og forskning markerer sig på gadeplan.

”Forskning er grundstenen i al udvikling, og videnskab er et helt centralt element i alle facetter i udviklingen af vores samfund. Indsigt og viden er vigtigt at værne om, og forsøg på begrænse videnskabsfolks muligheder for at forske og ikke mindst formidle resultaterne offentligt hører ingen steder hjemme. Derfor kan IDA naturligvis kun bakke op om initiativet,” siger han.

March for Science skal ifølge Thomas Damkjær Petersen først og fremmest ses som en hyldest til videnskab og den enorme rolle videnskaben spiller.

”Forskernes deltagelse i den offentlige debat, hvor de med deres faglige indsigt er med til at kvalificere og nuancere debatten, kan et moderne samfund ikke være foruden. Oplever forskere, at deres muligheder for dette begrænses på den ene eller anden måde, vil beslutningstagere i værste fald træffe forkerte beslutninger,” siger han.

Thomas Damkjær Petersen håber også at marchen vil kunne skabe fornyet fokus på den hjemlige prioritering af forskningen.

”Danmark bør i højere grad prioritere forskning.  Uddannelse og videnskab bør ikke være områder, der udsættes for grønthøsterbesparelser. Ikke mindst set i lyset af, at den teknologiske udvikling løber hurtigere og hurtigere, kan kun forskning og udvikling være med til, at vi som nation kan følge med andre lande,” siger han

Se mere om March for Science