Mediehuset Ingeniøren skifter navn

I forbindelse med en markant udvidelse af medieporteføljen skifter Mediehuset Ingeniøren navn til Teknologiens Mediehus.

Pressemeddelse fra Teknologiens Mediehus:

Ingeniøren er med 126 år på bagen Danmarks ældste teknologimedie. Både på print og digitalt skriver Ingeniøren til en bred skare af danskere med vidt forskellige tekniske baggrunde. Men både Ingeniøren og mediehusets syv andre titler taler også til en bredere skare af danskere, der interesserer sig for teknologi i almindelighed og teknologiens møde med vores samfund i særdeleshed.

“For at understrege det, og for at understrege vores mission om at bygge bro mellem teknologiens specialister og de digitaliserede samfund, skifter mediehuset navn til det bredere ‘Teknologiens Mediehus’,” siger administrerende direktør Christina Blaagaard.

I det forgangne år har huset lanceret seks nye medier, som sammen med Ingeniøren og it-mediet Version2 dækker teknologi meget bredt under den samme paraply.

Husets flagskib er fortsat Ingeniøren, som i dag er så tæt, man kan komme på et omnibusmedie inden for teknologiens verden.

“Ingeniørens emnefelt er ikke længere forbeholdt ingeniørerne. Teknologi er i dag en integreret del af alle aspekter af samfundet og hverdagslivet, og det vil vi gerne understrege med det nye navn. Som Teknologiens Mediehus vil vi fasttømre vores rolle som teknologiens omnibusmedie, der sikrer, at teknologien bliver kendt og forstået, og at samfundsbeslutninger bliver taget på et oplyst grundlag - også når det gælder det teknologiske aspekt,” siger chefredaktør Trine Reitz Bjerregaard. 

Huset vil også i de kommende år udbygge porteføljen af nye medier, emner og perspektiver i den kontekst.

Teknologiens Mediehus har over 150.000 ugentlige læsere på print, godt 500.000 månedlige brugere på sine webmedier og 80.000 registrerede modtagere af nyhedsbreve. Den store kreds af brugere tæller beslutningstagere i de danske teknologivirksomheder, det politiske liv samt teknologiens specialister og alment teknologi-interesserede borgere.

Med udgangspunkt i jobplatformen Teknologiens Jobfinder formidler mediehuset adgang til over 100.000 kandidater i det attraktive marked for teknologi-specialister.

Teknologiens Mediehus A/S er ejet af Ingeniørforeningen, IDA samt pensionskasserne DIP og ISP. Huset er ledet af en direktion udpeget af en professionel bestyrelse.

--------

IDAs medlemmer modtager selvfølgelig fortsat den trykte udgave af Ingeniøren og har fuld adgang til Ing.dk inkl. Plus-indhold og arkiv samt Version2.dk. De seks nye Pro-medier kræver derimod  abonnement.