Medlemsfordele for pensionister

Du er ikke længere erhvervsaktiv, men der er uændret mange muligheder for at bruge IDA - tilmed til nedsat kontingent.

Nedsat kontingent

Som IDA-medlem betaler du medlemskontingent efter hvilken jobstatus, du har. Som pensionist eller efterlønsmodtager har du mulighed for at få nedsat dit kontingent til  289,25 kr. i kvartalet, hvis du har under 5 løntimer pr. uge. Du kan ikke modtage støtte eller juridisk rådgivning fra IDA i løn- og ansættelsesspørgsmål men fortsat få alle de øvrige medlemsfordele i IDA. Bemærk, at SKAT ikke giver fradrag for kontingent, når du er over 65 år og uden A-indkomst. Læs mere om skattefradrag.

Meddel IDA hvornår du går på pension

Via "Min profil" (kræver log-in) kan du give IDA besked om din pensionsstatus, så dit kontingent kan sættes korrekt derefter.

Ændringen vil få økonomisk virkning i førstkommende kvartal, efter at IDA har modtaget din meddelelse.

Forsikringer

I IDA Forsikring har du adgang til Danmarks nok billigste og bedst dækkende forsikringer, og du kan blandt andet finde prisen og tegne dem online med NemID.

Arrangementer

Som pensionist kan du med IDAs mange arrangementer fortsat deltage i debatten, holde din viden opdateret og knytte nye faglige og sociale kontakter. Husk, at mange arrangementer er gratis eller meget billige, og de holdes over hele landet.

Netværk og Videndeling

Når du har et pensionistmedlemskab hos IDA har du naturligvis stadig mulighed for at være medlem af foreningens fagtekniske netværk – herunder diverse seniorforummer, der laver arrangementer specielt rettet mod pensionister.

Ingeniøren

Du får leveret Nyhedsmagasinet Ingeniøren til din adresse hver fredag. Brug den og ing.dk som kilde til ny viden og debat.