Medvind til grøn omstilling

Danmark er godt på vej, når det handler om at omlægge energiforsyningen til vedvarende energi, hvor især de senere års udbygning med vind markerer sig i statistikken. Til gengæld kniber det med at reducere energiforbruget i en række sektorer, viser analyse fra IDA.

For selv om omstillingen har vinden i ryggen, har den samtidig været ekstraordinært godt hjulpet af den økonomiske afmatning, som de senere år har lagt en dæmper på energiforbruget. ”Derfor er det nødvendigt at følge udviklingen nøje, når de økonomiske konjunkturer vender igen”, som det anføres i analysen.

Analysen ”Er Danmark på rette vej?” følger op på en række centrale mål i IDAs Klimaplan 2050, der blev udarbejdet i 2009. I alt inddrager analysen 28 indikatorer, og heraf er det kun de 11, som bevæger sig hurtigt nok til at indfri planens mål om et energisystem baseret på vedvarende energi og en reduktion af drivhusgasserne med 90% i 2050.

Netop det fælles fixpunkt - år 2050 - for både politikernes og IDA-planens vision gør det relevant at bruge IDAs Klimaplan 2050 som rettesnor for, om Danmark samlet set bevæger sig hurtigt nok til at indfri målene.

Et tvetydigt billede
For der er mange områder og forhold, som skal spille sammen for at få energikabalen til at gå op. Ud over omlægningen til vedvarende energi, måler analysen på en række sektorer og områder, som alle skal spille med for at Danmark samlet kommer i mål.

Her viser eksempelvis transportområdet kompleksiteten i den grønne omstilling. På transportområdet er det ganske vist lykkedes at reducere det samlede energiforbrug i et omfang, så det ser realistisk ud at nå reduktionsmålet i 2050. Men ser man på omlægningen til el i transporten, er den ikke rigtig kommet i gang, og når det gælder omlægningen til biobrændsler går det også meget langsomt.

Analysen måleperiode er 5 år, men meget kan selvsagt ske inden vi når 2050. ”Omvendt er det klart”, som det anføres i analysens forord, ”at for hvert år der går, hvor der ikke sker noget, eller hvor man ligefrem kommer længere væk fra de opstillede mål, jo større indsats kræves der de efterfølgende år”.

Dyk selv ned i analysen og se udviklingen for hver af de 28 indikatorer, analysen måler på.

IDAs Klimaplan 2050: Hovedrapport og sammenfatning