Moderniseringsstyrelsen vil tage de offentligt ansattes frokostpause

Kort før OK18-forhandlingerne meldte Moderniseringsstyrelsen ud, at offentlige ansatte i staten ikke har ret til en betalt frokostpause

Moderniseringsstyrelsen mener, at den betalte frokostpause er en lokalaftale, og at det er op til ledelsen på den enkelte arbejdsplads, om medarbejderne skal have betalt frokostpause eller ej.

Ingeniørforeningen, IDA er uforstående over for denne udmelding, da finansministeriet gentagne gange gennem de seneste 30 år har bekræftet, at de også ser frokostpausen som en integreret del af overenskomsten.

Det er IDA’s klare overbevisning, at den betalte frokostpause er en integreret del af det aftalte overenskomstgrundlag og, at arbejdsgiverne ikke ensidigt vil kunne fjerne den betalte frokostpause uden en overenskomstforhandling. Retten til den betalte frokostpause er således en kollektiv rettighed, som de offentlige ansatte i staten har.

IDA har udarbejdet en undersøgelse der viser, at mange offentlige ansatte bruger deres frokostpause på alt andet end at holde pause fra deres arbejdsopgaver. Her en konklusionen klar. Ansatte i både i kommuner, regioner og staten står stort set alle til rådighed i deres frokostpause – ikke mindst fordi det forventes af dem. Hertil kommer, at en stor del af IDAs medlemmer rent faktisk arbejder i deres frokostpause.

Tidligere i år afgjorde en voldgiftsret, at Danmarks Radios ledelse ikke kunne opsige medarbejdernes betalte frokostpause, og derfor stiller IDA sig uforstående overfor, at Moderniseringsstyrelsen fortsat forsøger at inddrage frokostpausen.

Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), der repræsenterer de 180.000 ansatte i staten, udveksler krav med Finansministeriet den 15. december 2017.