Når din arbejdsplads flytter

Hvis flytningen er en væsentlig ændring af dine ansættelsesvilkår, dvs. mere end hvad du skal acceptere, skal din arbejdsgiver varsle ændringen med dit individuelle opsigelsesvarsel. 

En væsentlig ændring vil være at sidestille med en opsigelse af din nuværende stilling med tilbud om ansættelse i en ny stilling på det nye tjenestested.

Takker du nej til tilbuddet, bliver du opsagt af din arbejdsgiver med de rettigheder, der følger heraf.

Om flytningen er en væsentlig stillingsændring af dine ansættelsesvilkår beror på en konkret vurdering. I vurderingen indgår (bl.a.) dit ansættelsesområde (fx hvad der fremgår af ansættelseskontrakten, hvad der i øvrigt er oplyst om dette i forbindelse med ansættelsen eller senere, hvordan ansættelsesområdet har været praktiseret/praktiseres, tidligere flytninger) og afstanden mellem dit nuværende arbejdssted og det nye arbejdssted. Derudover kigger man også på, om det medfører besvær i forhold til at hente og bringe børn i institutioner og andre sociale hensyn.

Der findes ikke en fast kilometerafstand, som afgør, hvornår en ændring er væsentlig.

Der skal i øvrigt tages hensyn til hidtidig transportform, og grænsen for hvad man er pligtig til at acceptere kan grundet konkrete individuelle forhold være kortere eller længere. 

Der gælder andre retningslinjer, hvis du er tjenestemand. Her skal du tåle vidtgående geografiske ændringer. Du skal tåle flytning inden for hele dit ansættelsesområde. Kontakt IDA, hvis du er i tvivl.

Selv om der ikke er tale om en væsentlig stillingsændring, skal ændringen af arbejdsstedet varsles med et passende varsel, hvis arbejdsstedet flyttes fra den ene ende af landet til den anden.

Du kan selv sige op
Hvis flytningen ikke er en væsentlig ændring af dine ansættelsesvilkår, og du ikke ønsker at flytte med, skal du selv opsige din stilling. Dit opsigelsesvarsel over for din arbejdsgiver er typisk 1 måned til en måneds udgang.

Hvis du er tjenestemand, har du 3 måneders opsigelsesvarsel.

Hvad kan du forhandle om?
Hvis du ikke ønsker at flytte med din arbejdsplads, kan du forsøge at forhandle særlige vilkår i forbindelse med din opsigelse. Det kan fx være:

  • Fleksibel tilrettelæggelse af opsigelsesperioden herunder mulighed for fritstilling
  • Forlænget opsigelsesvarsel
  • Fastholdelsesbonus
  • Midler til kompetenceudvikling
  • Outplacementforløb

Ved større udflytninger vil arbejdspladsen ofte have afsat midler til outplacementforløb, som den enkelte medarbejder kan få del i. 

Hvis din arbejdsplads flytter til et sted, som du har mulighed for at pendle til, hvis du får den fornødne fleksibilitet, og du derfor ønsker at blive i din stilling, kan du forsøge at lave en særlig aftale med din arbejdsgiver. Du kan fx aftale, at:

  • Din arbejdsuge på 37 timer fordeles på fire arbejdsdage, og at 1 af dagene som minimum er en hjemmearbejdsdag
  • Du får 2 hjemmearbejdsdage eller flere
  • Din transporttid tæller som arbejdstid