Ned i tid og løn

Faldgruber ved nedsat tid og mindre løn. Det er efterhånden ikke helt ualmindeligt for virksomhederne i forskellige forsøg på besparelser, at medarbejderne bliver bedt om at gå ned i arbejdstid og løn.

Den slags ændringer er uanset omfanget altid at betragte som væsentlige stillingsændringer, og de skal derfor som udgangspunkt varsles med den enkeltes individuelle varsel.

Imidlertid ønsker arbejdsgiveren ofte af likviditetsmæssige årsager, at ændringen skal træde i kraft med øjeblikkelig virkning, men det kræver dog accept fra hvert enkelt berørt IDA medlem.

Typisk får vores medlemmer ganske kort tid til at acceptere eller afslå aftalen, men da en beslutning om at gå ned i løn kan have stor betydning for ens bolig- og familiemæssige situation, bør arbejdsgiver give længere betænkningstid.

Ned i tid og løn eller fyring

Der er ofte tale om, at man bliver stillet overfor valget mellem at indgå en aftale om at gå 10-20 % ned i arbejdstid og løn eller at modtage en opsigelse, hvis man ikke vil indgå en konkret aftale.

Der er desværre sjældent mulighed for at forhandle de vilkår, som ledelsen fremlægger.

Derfor er IDA som udgangspunkt ikke begejstret for den slags aftaler, der jo ikke indeholder en garanti mod ikke at blive opsagt.

Hvis man i perioden med nedsat tid og løn måtte blive opsagt, kan det set i bakspejlet måske have været mere fordelagtigt at have indgået en attraktiv fratrædelsesaftale, og så at finde et nyt job.

Hvis aftalen ikke er lavet ordentligt, kan det blive en dyr omgang at tage imod den, og du bør derfor altid kontakte IDA og Akademikernes, før du siger ja.

Så kan du bedre sikre dig, hvis for eksempel virksomheden ender med at opsige dig eller gå konkurs.

Konsekvenser af et nej

Vær opmærksom på, at hvis din arbejdsgiver opsiger dig, fordi du har afvist at gå på ned i tid og løn, vil det være i strid med deltidsloven.

Det vil ikke være i strid med deltidsloven, hvis din arbejdsgiver kan bevise, at opsigelsen på ingen måde er begrundet i, at du har nægtet at gå ned i tid og løn.

Forhold du skal være opmærksom på

Det er ikke en behagelig situation at havne i, men der er en række forhold du skal prøve at få med i aftalen:

  • Aftaler om nedgang i arbejdstid og løn bør altid være for en midlertidig periode. Det bør aftales, at du vender tilbage på sædvanlige vilkår, hvis du bliver opsagt i den periode, hvor aftalen gælder.
  • Aftalen bør indeholde bestemmelser om den nye ugentlige arbejdstid, herunder længde og placering. Det kan få betydning i tilfælde af sygdom.
  • Den nye løn, der oftest reduceres forholdsmæssigt, skal fremgå af aftalen. Man kan prøve at fastholde, at der skal ske fuld pensionsindbetaling, selvom grundlønnen reduceres.
  • Udgangspunktet ved ferie er, at din løn under ferie skal svare til den løn, du modtager på det tidspunkt, hvor ferien afholdes. Hvis arbejdstiden reduceres med mindre end 20 pct. får det den konsekvens, at lønnen under ferie beregnes på baggrund af den reducerede løn, hvilket er en ulempe for dig. Denne ulempe opvejes af den fordel, som du opnår ved en tilbagevenden til fuld arbejdstid og den gamle høje løn, idet ferielønnen på dette tidspunkt beregnes på baggrund af den gamle og høje løn.

Det vil være en fordel, hvis du og din arbejdsgiver aftaler, at der udbetales fuld løn under ferie, uanset om du er på nedsat tid og løn på ferietidspunktet. Hvis arbejdstiden reduceres med mere end 20 pct. gælder der særlige regler ifølge ferieloven, som du kan få beskrevet ved at kontakte IDA.

  • Det bør aftales med virksomheden, at feriegodtgørelse ved fratræden beregnes på baggrund af den gamle høje løn, og ikke den nye reducerede løn. Dette bliver relevant, hvis virksomheden ikke kommer helskindet igennem den økonomiske krise, og derfor opsiger dig.
  • Hvis du har en bonusordning, skal det overvejes, hvilke konsekvenser en aftale om nedgang i arbejdstid og løn får for bonusordningen. Hvis f.eks. opfyldelsen af et bonusmål er afhængigt af dine egne præstationer, og du går ned i tid, så bør bonusmålet reguleres tilsvarende.
  • I øvrigt skal du være opmærksom på, at Lønmodtagernes Garantifond i tilfælde af konkurs vil yde dækning på baggrund af den regulerede løn. Ligesom evt. lønsikringsordninger og godtgørelser i forbindelse med fratrædelse beregnes på baggrund af den reducerede løn med mindre andet er aftalt.
  • Der er også i visse situationer mulighed for, at der kan udbetales supplerende dagpenge fra a-kassen i forbindelse med, at man arbejder på nedsat tid og løn.

Spørg altid a-kassen

Udover ovennævnte forhold bør du altid kontakte Akademikernes A-kasse, idet en aftale om nedsat arbejdstid og løn ofte vil have konsekvenser i forhold til dagpengeretten og retten til efterløn.