Øget automatisering kan bane vej for milliardpotentiale

Robotter og andre former for automatiseringsteknologi vil kunne øge produktiviteten i virksomhederne markant og bane vej for et tocifret milliardpotentiale, viser analyse fra IDA.

Selv om danske virksomheder generelt er godt med, når det gælder automatisering, ligger der fortsat et milliardpotentiale og venter på at blive samlet op på de danske fabriksgulve Sådan lyder vurderingen fra de mere end 600 IDA-medlemmer, der har deltaget i undersøgelsen og som til daglig arbejder i produktionsvirksomheder.

I analysen vurderer fagfolkene, at virksomhederne vil kunne øge produktiviteten med mellem 16 og 20 %, hvis de gennemfører alle de automatiseringer af produktionen, som er økonomisk rentable med en tilbagebetalingstid på under 2 år.

Med en årlig bruttotilvækst i industrien på 257 mia. kr. i 2015 svarer det til et gennemsnitligt automatiseringspotentiale på 46 mia. kr.

Samtidig viser analysen, at investeringer i avanceret produktionsteknologi er et værn mod udflytning af produktion. Mere end hver tredje deltager i undersøgelsen svarer, at virksomhedens produktion i ”høj” eller ”meget høj” grad ville være flyttet ud af Danmark, hvis ikke der var gennemført automatisering.

Og det er en vigtig pointe – både til virksomhederne og politikerne om, at vi skal gribe de muligheder, som ny teknologi giver for at styrke Danmark som produktionsland, påpeger IDAs formand Thomas Damkjær Petersen.

”Her på tærsklen til det som nogen kalder den fjerde industrielle revolution, er det afgørende, at Danmark er i front og formår at stille om til fremtidens produktionslandskab, hvor automatisering og digitalisering er centrale drivere for at styrke virksomhedernes konkurrencekraft”, siger Thomas Damkjær Petersen.

Men teknologi i sig selv er ikke nok, det er først når vi kombinerer den med viden om, hvordan vi udnytter den bedst, at det for alvor bliver interessant, påpeger formanden:

”Derfor er det vigtigt at vi som medarbejdere - på alle niveauer - sørger for at uddanne og efteruddanne os til at matche de muligheder og udfordringer, der ligger i fremtidens stadig mere avancerede produktion”, siger Thomas Damkjær Petersen.

Han efterlyser samtidig et markant løft af den offentlige tekniske forskning, så der kan blive bragt mere viden i spil blandt især de mindre produktionsvirksomheder om automatisering og digitalisering.

Netop mangel på viden og teknisk indsigt blandt ledelse og medarbejdere angives af deltagerne i undersøgelsen som nogle af barriererne for at udnytte automatiseringspotentialet.

Om analysen
Undersøgelsen ”Potentialer og barrierer for at automatisering og digitalisering i industrien” er gennemført blandt medlemmerne af IDAs industripanel, som alle er beskæftiget i produktionsvirksomheder. I alt er der indkommet 618 svar. Hovedresultaterne i undersøgelsen stemmer overens med tilsvarende analyser, som IDA har gennemført i henholdsvis 2014 og 2015.

Konference om Industri 4.0
Apropos undersøgelsens emne er IDA 13. december vært for konferencen ”Industri 4.0 i praksis”, hvor indlægsholdere fra virksomheder, universiteter og andre vidensinstiutioner adresserer centrale spørgsmål omkring Industri 4.0.

Konferencen er arrangeret i et samarbejde mellem 8 af IDAs fagtekniske netværk, og har mødt stor forhåndsinteresse med p.t. mere end 400 tilmeldte.