Øget CO2-udledning med 2025-plan

Rapport lavet for IDA viser, at CO2-kvotesystemet ikke virker efter hensigten.

På et velbesøgt møde på Christiansborg præsenterede Ea Energianalyse en ny rapport ”CO2-emission fra øget elforbrug i Danmark”, som er udarbejdet for IDA. Rapporten slår bl.a. fast, at de korrektioner, som Energistyrelsen benytter, ikke er velegnede til fremskrivninger af CO2-udledningerne. Derudover forholder rapporten sig bl.a. til EU’s kvotesystem samt til den import-eksportkorrektionsfaktor for el-handel, som Energistyrelsen fremlagde tidligere i år.

Der var rift om mikrofonen på debatmødet ”Hvad er op og ned i klimadebatten?”, som blev holdt i Fællessalen på Christiansborg og var arrangeret af Alternativet og IDA.

Omkring 100 deltagere fra virksomheder, NGO’er, universiteter og organisationer var mødt op til indlæg og diskussion om CO2-udledninger, kvotesystem og beregningsmodeller. Debatten tog afsæt i et panel med repræsentanter fra en bred vifte af aktører på energi- og klimaområdet: WWF, DI Energi, Concito, E.ON, Landbrug og Fødevarer , Klimarådet og IDA.

Allerede i sin velkomst konstaterede IDAs formand Thomas Damkjær Petersen, at ”vi nok ikke når i bund med det her i dag”, og den vurdering kom til at holde stik. Til gengæld sørgede et veloplagt panel og et spørgelystent publikum for, at ikke et sekund gik til spilde i de 120 minutter mødet varede.

Ingeniørens artikel Rapport: Energistyrelsens CO2-beregninger er uden hold i virkeligheden

Baggrund for debatmødet.