Økonomi

Afdelingen beskæftiger sig med bogholderi, økonomistyring, regnskaber m.m.

Afdelingens opgaver er:

  • Bogholderi, debitor og kreditor
  • Økonomistyring og controlling
  • Regnskaber og budgetter
  • Ledelsesrapportering
  • Lønadministration
  • Administrations- og huslejeaftaler
    
 
 

Carl Aage Dahl
administrerende direktør
cad@ida.dk
33 18 48 01
20 15 00 80

 Sekretær:
Nina Seierup von Ahnen
33 18 46 41
  
    
    

 

 

 Mette Astrup Harder
økonomichef
met@ida.dk
33 18 55 08
    
 
 Preben Olsen                     
senior controller
pol@ida.dk
33 18 55 82
    
 
 Mika Stampe Jensen        
controller
msj@ida.dk
33 18 55 16
    
 
 Malene Kiss
controllerassistent               
mki@ida.dk
33 18 55 21
    
 
 Mai Hasle        
controller
mah@ida.dk
33 18 55 16
    
 
 Jan Ciesla
løn- og
økonomiassistent     
jci@ida.dk
33 18 48 97
    
 
 Lise Lind
Christiansen     
lønbogholder
lic@ida.dk
33 18 55 12
    

 

Regnskab og Systemer

  
 
 Jacob G.
Nonboe Madsen

regnskabschef
jam@ida.dk
33 18 55 09
    
 
 Elli Nielsen                         
bogholder
eln@ida.dk
33 18 47 19
    
 
 Karin Schøller                    
bogholder
ksc@ida.dk
33 18 55 06
    
 
 Junni Stenvel                     
bogholder
jst@ida.dk
33 18 55 17
    
 
 Jeanett Seidler
Christensen

bogholder
jsc@ida.dk
33 18 55 13
    
 
 Christina Chabert Christiansen                
regnskabsassistent
ccc@ida.dk
33 18 55 24
    
 
 Laura Christensen
studentermedarbejder
lac@ida.dk
33 18 55 18