OK-forhandlinger skudt i gang – og sat på pause

Parterne har nu udvekslet krav på både det statslige, kommunale og regionale område i forbindelse med OK18, og samtidigt er forhandlingerne sat på standby fordi der ikke sker fremskridt i forhandlinger om lærernes arbejdstid

Med dagens udveksling af krav på det statslige område, burde forhandlingerne om OK18 for alvor være gået i gang, men allerede nu har en af flere hårdknuder sat forhandlingerne i bero

Formanden for de offentligt ansatte i IDA, Carsten Eckhart Thomsen forudser derfor, at forhandlingerne kan blive ekstra svære denne gang.

”Umiddelbart ser det ud til, at parterne står langt fra hinanden, og at der er en del knaster, som skal høvles væk inden de reelle forhandlinger kan gå i gang. Omvendt er det i begge parters interesse, at vi den 1. april næste år står med en aftale, og derfor er jeg fortrøstningsfuld,” siger han.

Et helt centralt punkt i forhandlingerne bliver lønstigninger for de offentligt ansatte. Her understreger Carsten Eckhart Thomsen, at den økonomiske krise er overstået, hvilket naturligvis skal afspejles i OK18-resultatet, og dermed også på vores medlemmers lønseddel.

”Det er i alles interesse, at den offentlige sektor er et attraktivt sted at arbejde, så det fortsat er muligt at tiltrække dygtige medarbejdere. Derfor er det helt essentielt at der sker en forbedring af reallønnen, og at det sikres, at lønudviklingen på det offentlige område holder trit med lønudviklingen på det private arbejdsmarked,” siger han.

Arbejdsgiverkravene til OK18 har ifølge Carsten Eckhart Thomsen desværre igen fokus på en begrænset økonomisk ramme for forhandlingerne.

IDAs krav til OK18 kan du finde her, hvor du også kan læse om de  2 forhandlingsfælleskaber IDA indgår i.