Ophavsret og patentret

Som selvstændig kan det være, at du skaber unikke programmer eller løsninger, som du gerne vil beskytte. Udgangspunktet i dansk ophavsret og patentret er, at skaberen af værket også har retten til at udnytte, sælge eller mangfoldiggøre produktet. Hvis du som selvstændig udvikler et produkt for en kunde, har du som udgangspunkt rettighederne hertil.

Hvis du som selvstændig har held til at udvikle eller opfinde et nyt program eller en innovativ løsning på et problem kan du beskytte dig gennem ophavsret og patentret. Du skal være særlig opmærksom på, om der i den kontrakt du indgår med kunden forudsættes, at alle immaterielle rettigheder der fremkommer ved dit arbejde overgår til kunden, eller om kunden har ret til at videreudvikle eller sælge rettighederne.

Hvis der ikke i kontrakten er en ret til godtgørelse for opfindelser, immaterielle rettigheder, edb-programmer og lignende, kan det være overordentligt vanskeligt at gennemføre et krav efterfølgende.

Vær særlig opmærksom på, at hvis du påbegynder en opgave hos en kunde og tilfører et særligt udviklet forretningskoncept, opfindelse, design, system, prototype eller lignende, kan du risikere at disse bliver betragtet som virksomhedens. Du vil i så fald miste retten til at tage det tilførte med dig, når opgaven hos kunden stopper. Det anbefales, at du inden underskrivelsen af en kontrakt, undersøger dine rettigheder nærmere.

  • Hvis du vil vide mere om, hvordan du kan få et patent, design beskyttelse eller varemærke kan du se på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside. Her kan du hente materiale, der vejleder i udformningen af ansøgninger om patentregistrering, brugsmodel- og varemærkeregistrering samt designbeskyttelse.
  • På hjemmesiden opfind.nu er der skabt en slags markedsplads for kreativitet og nye ideer. Her er også mulighed for at hente konkret vejledning om ophavsret, patentret og støttemuligheder.
  • Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) udgiver en række publikationer, artikler og andet materiale vedrørende ophavsret, som kan downloades gratis. De afholder desuden forskellige kurser gratis. UBVA hjælper og rådgiver i sager om intellektuelle ejendomsrettigheder og ophavsret og kan kontaktes via dette link: https://ubva.dk/kontakt-ubva/.


Mere om ophavsret og patentret: