Opholds- og arbejdstilladelse i udlandet

Hvorvidt du skal søge opholds- og arbejdstilladelse samt visum afhænger både af, hvor du skal arbejde og om der er tale om udstationering eller udlandsansættelse.


Ved udstationering til et andet EØS-land behøver en dansk statsborger hverken visum, opholds- eller arbejdstilladelse. Man skal dog registrere sig hos de lokale myndigheder inden 3 måneder og få udstedt et opholdsbevis.

Hvis du skal udstationeres eller udlandsansættes i det øvrige udland, er det mest sandsynligt, at du får brug for både opholds- og arbejdstilladelse samt visum. I de fleste af de europæiske lande uden for EØS er det dog tilladt at opholde sig i 3 måneder uden særlig tilladelse, men man må normalt hverken påtage sig lønnet eller ulønnet arbejde, hvis man ikke har en arbejdstilladelse. Det er heller ikke sikkert, at man kan få tilladelsen, når man først er indrejst i et bestemt land, og det må derfor anbefales, at du sørger for at indhente en arbejdstilladelse og eventuelle andre tilladelser, inden du tager til udlandet for at påbegynde et arbejde.

Det er som regel arbejdsgiveren, der skal bekræfte over for myndighederne i arbejdslandet, at du kan få ansættelse, og det er normalt også arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at alle papirer vedrørende indrejse, ophold og arbejde er i orden (og i givet fald bør det naturligvis nævnes i kontrakten). Men vær opmærksom på, at det er dig personligt, der indrejser til og opholder dig illegalt i arbejdslandet, hvis dokumenterne ikke er i orden – også selv om dette slet ikke er din skyld. Da konsekvenserne af at arbejde illegalt i et land som regel er meget alvorlige – de varierer fra store bøder til udvisning af landet for bestandigt – er det meget vigtigt, at papirarbejdet udføres af nogen, der har god forstand på dette.

Ved rejse mellem de nordiske lande er der ikke pastvang; der er derimod pastvang ved rejse mellem et nordisk og et ikke-nordisk land.

De enkelte landes ambassader og konsulater kan give præcise svar på disse spørgsmål. For de lande, som ikke har nogen repræsentation i Danmark, kan Udenrigsministeriets omstilling på tlf. 3392 0000 oplyse om telefonnummeret til de pågældende landes nærmeste repræsentation.

Arbejds- og opholdstilladelse indhentes ved det lands ambassade i Danmark, som du påtænker at skulle arbejde i. Du skal være opmærksom på, at det typisk er arbejdsgiveren, som sørger for at ansøge om arbejds- og opholdstilladelse til det pågældende land for medarbejderen og evt. medfølgende familie.