Overenskomstansatte chefer i staten

De fleste chefer i staten ansættes på overenskomstvilkår.

Basislønnen afhænger af den pågældende stilling, og den er fastsat (klassificeret) på forhånd.

Udover basislønnen kan der aftales tillæg. Som chef i staten kan man selv forhandle tillæg med ledelsen. IDA har efterfølgende syv dage til at gøre indsigelse. Forhandlingen kan også overlades til IDA eller en lokal cheflønsforhandler. Vær opmærksom på, at cheflønsforhandleren skal have bemyndigelse fra IDA til at forhandle tillæg.

Læs mere om tillæg i IDAs lønstatistik og den interaktive lønberegner.

Ansættelsesvilkår i øvrigt følger overenskomstens bestemmelser. Den eneste undtagelse er merarbejdsaftalen i § 14.

Ansættelse på åremål

Visse chefstillinger i staten opslås som åremålsstillinger. En åremålsstilling er tidsbegrænset. Som kompensation herfor aftales et åremålstillæg, udgør mellem 14 og 30 procent af den samlede løn inklusiv tillæg. Åremålet kan løbe fra tre til seks år med mulighed for maksimal forlængelse i tre år uden opslag.

Vilkårene for åremål, herunder tillæg, aftales mellem IDA og arbejdspladsen. Åremålstillæggets størrelse vil især afhænge af åremålets længde sådan at jo kortere åremål desto større tillæg. Desuden vil det have betydning, om der er aftalt ret til at komme tilbage til en anden stilling i organisationen efter åremålets udløb.

Læs mere i Cirkulære om åremålsansættelse.