Overenskomster og aftaler på det private område

Find overenskomster og aftaler for det privatregulerede område, som IDA har indgået.

Arriva

Protokollat af august 2000

Atkins

Overenskomst 2016-2019
Bilag

Boligselskabernes Landsforening

Overenskomst 2017-2020

Overenskomst 2014-2017 for Fællesklubben i Boligselskabernes Hus

Blade Test Centre A/S

Overenskomst af april 2008

CGI Danmark

Overenskomst (bag login)

CSC Danmark

Hovedaftale

Overenskomst 2017-2020

CSC Scandihealth

Overenskomst 2014-2017

Lokalaftaler

DANAK

Overenskomst 2014-2017 af 1. april 2014

Bilag 1 Aftale om tillidsrepræsentanter

Bilag 2 Aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg

Dansk BiblioteksCenter as/DBC Medier as

Overenskomst 2015-2018

Danmarks Radio

Overenskomst for programmedarbejdere 2017-2020

Overenskomst for tek./adm. funktioner 2017-2020

Dansk Brandteknisk Institut

Overenskomst og protokollat af 1. april 1996

Dansk Flygtningehjælp

Overenskomst 2015-2018

DIN Forsyning

Lokalaftale af 2016

DIS Study - Lektorers ansættelsesforhold

Aftalen af 8. juni 1984 med virkning fra 1. september 1983

Protokollat af 21. december 1988 med virkning fra 1. april 1987

DONG Energy Power

Lokalaftale af 24. januar 2014

Joblønpolitik af 7. november 2007

DSB S-tog

Overenskomst af 1. april 2011

Bilag 1 - 7 Protokollater om personlige løndele

Hovedaftale af 1. april 2000

SU-aftale

TR-aftale

Eltel Networks

Overenskomst af november 2005

Energinet.dk

Lokalaftale for akademikere gældende fra 1. juli 2017

Eurofins

Overenskomst 2017-2020

Pensionsaftale (overenskomstens bilag 4)

Experimentarium

Overenskomst 2013-2015  Gældende fra 1. april 2013 til 31. marts 2015

Fjernvarme Fyn

Overenskomst 2016-2018

Folketingets Administration

Overenskomst 2013-2015 

Forbrugerrådet Tænk

Overenskomst 2015-2018 

Frederiksberg Forsyning A/S

Overenskomst 2017-2020

Hovedaftale af 2008

Frit organisationsvalg, samarbejdsaftale og aftale om etiske principper mellem DM og IDA

Den lille fritvalgsaftale af 2013

HOFOR

Lokalaftale om flekstid for akademikere ( kræver login )

Overenskomst 2018-2020

KTO-aftalen (der henvises til denne overenskomst)

KL

Overenskomst - akademikere  af 2013

Overenskomst - studerende af 2006

Kræftens Bekæmpelse

Overenskomst 2015-2018

Protokollat Bruttolønsordninger

Københavns Lufthavne

Overenskomst 2014-2017 

Hovedaftale

Orbicon A/S

Overenskomst 2017-2019

Pensam

Overenskomst 2017-2020

Post Danmark

Overenskomst 2017-2019

Protokollat om samarbejdsudvalg

Rigsrevisionen

Overenskomst 2015-2018

Ringkøbing-Skjern Forsyning

Aftale af 1. maj 2014

Scandlines A/S

Rammeaftale af 1. juni 2001

Silkeborg Forsyning A/S

Aftale af 23. december 2011

Steno Diabetes Center A/S

Tiltrædelsesoverenskomst

Takeda Pharma A/S

Overenskomst 2017-2020

TDC

Overenskomst 2014-2017

Hovedaftale

Senioraftale

Teknologisk Institut

Overenskomst 2016-2019

Tele Greenland

Hovedaftale & overenskomst af januar 1998

Protokollat Merarbejde og feriefridage

Tre-for

Lokalaftale 

Tønder forsyning

Overenskomst af oktober 2012

UL International Demko A/S

Hovedaftale og overenskomst

Protokollat(19 KB)

Protokollat(9 KB)

Vattenfall

Lokalaftale for funktionærer af 2007

Flexregulativ for funktionærer af 2007

Verdo (Tidl. Energi Randers)

Overenskomst af 2004

Protokollat Løn pension og normtid. Af 2005

Vestforsyning

Overenskomst af 2006

Hovedaftale af 2006

TR-regler

Aalborg Energy Holding A/S

Overenskomst 2017-2020

Aarhus Vand

Overenskomst