På høje tid med øremærket barsel

Det vækker glæde i Ingeniørforeningen, IDA, at der nu er udsigt til øremærket barsel i Danmark

Selvom skiftende danske regeringer ikke har haft vilje eller mod til at indføre øremærket barsel til mænd, ser det nu ud til, at Danmark får svært at stoppe vedtagelsen af EU-direktiv, der øremærker to måneder af barslen til fædrene.

Juliane Marie Neiiendam, der er formand for Ansattes Råd i IDA mener, at det er et skridt i den rigtige retning, og kan medvirke til at mindske løngabet mellem mænd og kvinder.

"Ligelønsproblematikken er desværre forbundet med den ulige fordeling af barselsperioden i Danmark, hvor kvinderne tager størstedelen af barslen. En barsel må aldrig være grunden til at gå ned i det samlede lønspil, og barslen skal derfor fordeles mere ligeligt,” siger hun

Hun mener, at en ideel ordning bør indeholde tre måneders øremærket barsel med fuld løn for hver af forældrene, men:

”Faktum er – også blandt vores medlemmer – at en barselsorlov sjældent virker fremmende for ens lønudvikling, og derfor er det på høje tid, at der blive taget fat om barselsproblematikken,” siger Juliane Marie Neiiendam.