Pension og karrieren

Opsparing til pension er vigtig fra dit første job. Også hvis du vælger at blive selvstændig. Læs om dit første job, når du skifter job og hvis du mister jobbet.

De fleste ansættelser vil have en arbejdsgiveradministreret pensionsopsparing som en del af de samlede ansættelsesvilkår. Bliver du ansat i en virksomhed, der er omfattet af en overenskomst, vil indbetalingen til din pensionsordning være reguleret i overenskomsten.

Er din ansættelse ikke omfattet af en overenskomst, vil du i stedet kunne finde information om din pensionsordning i din kontrakt eller evt. i personalehåndbogen. Eller der kan være aftalt forskellige pensionsordninger i den individuelle kontrakt.

Statslige, regionale og kommunale arbejdspladser er dækket af overenskomster mellem arbejdsgiverne og Akademikerne (AC).

Andre store virksomheder kan også være dækket af overenskomster, hvor pensionsopsparingen også er reguleret i detaljer.

Flere virksomheder har indgået aftaler om firmapension, hvor alle eller en gruppe af medarbejdere i virksomheden indbetaler pension til samme pensionsudbyder. Ved at samle medarbejderne i samme pensionsordning bliver det ikke så tungt for virksomheden at administrere, men virksomheden sikrer sig, at medarbejderne får et pensionsprodukt med evt. tilhørende forsikringer, som virksomheden kan stå inde for. Under alle omstændigheder anbefaler IDA, at du sætter dig ind i vilkårene og overvejer, om det på alle områder er tilfredsstillende for dig.

Bliver du ansat i en virksomhed uden kollektive pensionsaftaler, skal du måske selv sørge for komme i gang med en pensionsopsparing.

Det samme gælder, hvis du starter selvstændig virksomhed.

IDAs pensionspolitik angiver, hvorledes IDA varetager medlemmernes interesser i forbindelse med pensionsopsparing. IDA anbefaler bl.a. en årlig indbetaling på minimum 17-20 % af bruttoindkomsten. 

Du skifter job

Hvis du skifter job, bliver du måske omfattet af andre aftaler om opsparing til pension end du tidligere har været. Derfor kan du overveje at overføre dine pensionsmidler til en anden pensionskasse. Fx kan du på din nye arbejdsplads være forpligtet til at indbetale til en anden pensionskasse. Det er nogle gange muligt at samle sin pensionsopsparing ét sted. I den forbindelse er det vigtigt at undersøge vilkår og muligheder for forsikringer og lignende grundigt i såvel den hidtidige ordning som den nye, inden du beslutter dig. Vær desuden opmærksom på, at der som regel skal betales et gebyr for overflytningen. Det er altid en mulighed at lade opsparingen blive stående i den hidtidige pensionskasse.

Har du været offentligt ansat, og ønsker du at overføre dine pensionsmidler til en ny pensionskasse, skal du være opmærksom på, at de offentlige arbejdsgivere stiller krav til ydelsessammensætning for de pensionsbidrag, der er indbetalt af offentlige arbejdsgivere. Herunder krav om bestemte ydelser og visse minimum/maksimum bestemmelser. Kravene følger pensionsmidlerne, også hvis de overføres til en ny pensionskasse. Kravene skal derfor også respekteres af den pensionskasse, som du ønsker at overføre dine pensionsmidler til, og den modtagende pensionskasse skal derfor kunne tilbyde en ydelsessammensætning, der opfylder de offentlige arbejdsgiveres krav for så vidt angår de midler der ønskes overført. Ydelsessammensætningen handler om, hvordan din pensionsordning er sammensat, fx om den har en livsvarig alderspension, ratepension, ægtefælledækning etc.

Kontakt dit pensionsselskab. Kontakt ISP eller DIP  for nærmere information om, hvilke krav der er til ydelsessammensætning.

Du mister dit job

Mister du dit job, så kontakt dit pensionsselskab. Kontakt ISP elleDIP.

Valg af pensionsselskab Pensionskonsulent Lise Andersen, DIP, om, hvilke overvejeler, der er fornuftige i forbindelse med valg af pensionsselskab. (01:58)