Privatøkonomi i udlandet

Som det gamle ordsprog siger ”Uden penge er du ingenting”. Netop din privatøkonomi er et vigtigt punkt at få styr på før dit forløb.

Et grundlæggende spørgsmål om at få undersøgt hjemmefra er, hvad der skal til for at få en bankkonto i arbejdslandet. Man kan komme et godt stykke på internationale kreditkort, men de er næppe nok, hvis du vil have lokal kreditværdighed - f.eks. for at kunne købe fast ejendom eller en bil. Under alle omstændigheder er det lettest for dig, hvis hele eller en del af din løn anvises til et lokalt pengeinstitut. 

Revisor-tjek

IDA anbefaler, at du inden udlandsopholdet gennemgår din privatøkonomi sammen med en revisor. Ved udstationering vil arbejdsgiveren som regel afholde udgifterne hertil, evt. inden for en nærmere angivet ramme (op til 15-20.000 kr.). Har du udsigt til en udlandsansættelse, må du regne med selv at betale for en revisorkonsultation, og i givet fald kan det være, at du kan gøre brug af IDAs henvisningsaftale med det internationale revisionsselskab Deloitte, som omtales andetsteds på hjemme-siden. Her henvisninger og links til Deloittes udgivelser om skatteforhold i en række lande og om skattemæssige forhold af betydning for et udlandsophold samt andre nyttige publikationer.

Behovet for revisorbistand kan være stort, hvis man skal til at arbejde i udlandet, også selv om det ”kun” drejer sig om en udstationering af et par års varighed. Dels skal løn og rådighedsbeløb efter skat i udstationeringslandet vurderes, dels skal du helst have et overblik over din og din husstands økonomi før og efter udstationeringen. Skal I sælge eller fremleje en eventuel ejerbolig, hvordan forholder I jer med hensyn til jeres pensionsordninger, er I fortsat delvist skattepligtige i Danmark o.s.v., o.s.v.? Der skal som regel træffes en del beslutninger med lang økonomisk række-vidde inden et udlandsophold, og her kan en revisor være til stor nytte