Privatøkonomisk rådgivning

Som medlem af IDA kan du nu få uvildig rådgivning om pension og privatøkonomi fra F10 Finans. Rådgivningen tager udgangspunkt i dine individuelle forhold. Du skal selv betale for rådgivningen, men på særligt favorable vilkår.

Udover privatøkonomisk rådgivning om bl.a. opsparing til pension, boliglån og bank pension omfatter aftalen også virksomhedsrådgivning – fx hvis du som IDA-medlem driver selvstændig virksomhed.

Rådgivningens udgangspunkt er ikke at sælge produkter til dig, men sikre at du får en seriøs og objektiv vurdering af dine behov, muligheder og trusler mod din økonomi.

Rådgivningen er landsdækkende, så du bliver tilbudt et personligt møde i F10s lokaler eller andetsteds efter dit valg. Dette er indeholdt i den til enhver tid gældende honorering, dog vil der forekomme transporttillæg, i.fm møder, der afholdes på Bornholm.

Aftalen omfatter en éngangsrabat på 1.500 kr. til hvert medlem, der ønsker at få udarbejdet Økonomitjek, Pensionsanalyse eller Virksomhedstjek. Prisen for udarbejdelse af et Økonomitjek vil være 1.500 kr. for dig som IDA-medlem (mod normalt kr. 3.000). Prisen for udarbejdelse af en Pensionsanalyse for IDAs medlemmer vil være kr. 3.500 (mod normalt kr. 5.000). Prisen for udarbejdelse af et Virksomhedstjek for IDAs medlemmer vil være kr. 3.500 + moms (mod normalt kr. 5.000 + moms).


Privatøkonomisk rådgivning. Thomas Bruun Clausen har benyttet sig af muligheden for gennem IDA at få privatøkonomisk rådgivning fra F10 Finans. (02:43)


Når du vælger et Økonomitjek, analyserer F10 din økonomi og finder de områder, hvor der er penge at spare/tjene. Du får et overskueligt skema, der viser de områder, hvor du kan forbedre din økonomi. Skemaet viser hvor store optimeringer F10 forventer at kunne gennemføre i din økonomi. Ligeledes får du en fast pris på hvad det vil koste at få F10 til at gennemføre optimeringerne.

Forløbet efter økonomitjekket er omfattet af F10’s tilfredshedsgaranti. Dette betyder at skulle F10 mod forventning ikke opnå de forventede resultatet, så vil prisen blive reduceret tilsvarende.

Princippet for et virksomhedstjek til selvstændige, er det samme som et Økonomitjek til private.

Aftalen omfatter tillige 20 % rabat til de medlemmer, der ønsker formuerådgivning og øvrig økonomisk rådgivning på timebasis. Prisen vil være kr. 1.200 for IDAs medlemmer (mod normalt kr. 1.500).

F10 Finansrådgiver er uvildige og modtager alene betaling fra IDAs medlemmer og modtager ikke provisioner.

Medlemmer, der ønsker rådgivning fra F10, kan bruge  F10's kontaktfomular (husk at skriv, at du er IDA medlem, så du får rabatten) eller telefonere til 30 33 43 33.