Rådgivning Offentlig

Afdelingen rådgiver om løn- og ansættelsesforhold på det offentlige arbejdsmarked, herunder også chefer.

Afdelingen forhandler alle IDAs overenskomster på det offentlige arbejdsmarked og bistår tillidsvalgte ved lokale forhandlinger på arbejdspladserne. Afdelingen forhandler tillige overenskomst for ansatte under Grønlands Hjemmestyre - det sker i tæt samarbejde med andre akademikerorganisationer og Akademikerne (AC). Afdelingen deltager også løbende i arbejdsgrupper i AC-regi.

Endelig varetager afdelingen serviceringen af IDA Offentlig.

Lone Retoft
direktør
lre@ida.dk
33 18 47 10
20 56 26 56
  
Sekretær: Mette Holck33 18 46 53
  

Camilla Fenger Roed
forhandlingschef 
cand.polit.
33 18 46 95

  
Fadime Uysal
konsulent, cand.jur.                
fuy@ida.dk
33 18 55 96
  
Hanne Højholdt Adamsen
chefkonsulent, cand.jur.          
had@ida.dk
33 18 47 69
  
Maria Hu Germann
chefforhandler, advokat
og mediator       
P.t. på orlov
  
Mette Longgaard
Christensen
konsulent, cand. jur.
mec@ida.dk
33 18 47 48
  
Pernille Klostergaard          
Testrup

chefkonsulent, cand.jur.
pkt@ida.dk
33 18 46 43
  
Thomas Eggert
konsulent, advokat                
the@ida.dk
33 18 47 53
  
Line Michelsen     
konsulent, cand.jur.
lmi@ida.dk
33 18 47 47
  

Brian Laursen 
konsulent, cand.jur.
bla@ida.dk
33 18 48 93

  
Nana Elager-Sørensen  
konsulent, cand.jur.
nes@ida.dk
33 18 48 26
  
Annette Askholm                
chefkonsulent
aa@ida.dk
33 18 55 01
  
Christina Krarup Jespersen
chefkonsulent, advokat
cje@ida.dk
33 18 47 85
  
Mads Gleerup Troels-Smith
studentermedarbejder
mgs@ida.dk
33 18 47 29