Rejseregler

Som udgangspunkt dækker arbejdsgiver alle nødvendige udgifter i forbindelse med tjenesterejser. Det er direkte rejseudgifter, ophold, forplejning og lignende uanset om det er i Danmark eller i udlandet.

Arbejdsgiver er forpligtet til at udbetale et ”passende forskud” til de forventede, nødvendige udgifter i forbindelse med rejsen. Det kan fx ske i form af indbetaling på din konto eller udbetaling af kontanter, inden du tager af sted. Eller arbejdsgiveren kan udlevere et firmakreditkort.

Det er arbejdsgiver, der afgør, hvilke kategorier af billetter, du skal benytte.

Arbejdstiden under tjenesterejser kan være bestemt af regler i overenskomst, medarbejderhåndbog, lokalaftale eller kontrakt.  

De fleste arbejdsgivere accepterer, at noget rejsetid opgøres som arbejdstid, men ofte tæller tiden kun halvt eller der gælder et maksimum (fx 8 timer pr. døgn). ”Almindeligt” arbejde, som er præsteret på destinationen, opgøres som regel ligesom hjemme. Særligt for statsansatte: Den tid, du ikke har til egen fri rådighed, er arbejdstid – dog max 13 timer i døgnet.

Det er ikke usædvanligt, at virksomhederne har bestemmelser, der muliggør, at rejse på en søndag kan beordres, men det aftales dog som regel, at man senere kan tage en kompensationsfridag.

Hvis rejsen strækker sig over flere uger, har man ret til et ugentligt fridøgn, men man har ikke altid ret til, at det skal være med betalt rejse til Danmark. Kontakt IDA, hvis du er i tvivl.

 • Rejse på regning eller diæter

  Når du rejser på regning, betaler din arbejdsgiver de regninger til hotel, transport, fortæring og småfornødenheder, som du præsenterer ham for i forbindelse med din tjenesterejse.

  Diæter er et fast skattefrit beløb, som udbetales til dækning af kost og småfornødenheder – dvs. oven i udgiften til overnatning.

 • Bonuspoint

  Når din arbejdsgiver betaler rejserne, så udgangspunktet er, at bonuspoint tilhører virksomheden. I nogle firmaer opsamles alle bonuspoint i firmaets navn, så de kan bruges til nye tjenesterejser.

  I andre virksomheder har de ansatte ret til at optjene og bruge bonuspoints som de vil. Vær opmærksom på evt. skattepligt for dig.

  Undersøg i din HR -afdeling eller hos din chef, hvordan det forholder sig hos jer.

 • Ferie i tilknytning til tjenesterejse

  Pas på – hvis du afholder ferie i forbindelse med en tjenesterejse!

  Rejser, der kombinerer erhverv med et ferieophold, vil typisk ikke være dækket af den offentlige sygesikring – heller ikke for den del af rejsen, hvor der holdes ferie. Selv et meget begrænset erhvervsmæssigt indhold i en rejse betyder, at rejsesygesikringen ikke dækker. Sørg derfor altid for at tjekke rejseforsikringen, når du planlægger ferie i forbindelse med en tjenesterejse.