Ressourcer

Vi står i verden overfor en voksende befolkning og udsigten til kraftig stigning i levestandarden i store dele af verden. Dette vil føre til en intensivering i efterspørgslen af en lang række ressourcer, der indgår i danske virksomheders produkter.

Anvendelse af råvarer er en voksende del af mange virksomheders produktionsudgifter og i befolkningen ses en større opmærksomhed på en mere effektiv ressourceudnyttelse.  EU-Kommissionen fremsatte som følge heraf en handlingsplan for cirkulær økonomi i 2015.

Cirkulær økonomi handler i høj grad om ressourceeffektivitet. Tanken er, at traditionelle lineære forretningsmodeller, som starter med udvinding af ressourcer og ender med affald, ikke er holdbare i længden. Der er brug for at ressourcerne ikke ender som affald, men vender tilbage til produktionen igen og igen. Cirkulær økonomi handler altså om at drive forretning smartere. Det betyder, virksomhederne skal nytænke forretningsmodeller, værdikæder, produktionsprocesser og produkter. Cirkulær økonomi er en central dagsorden for danske virksomheder, som kan bidrage til øget ressourceeffektivitet og øge virksomhedernes forsyningssikkerhed af begrænsede ressourcer. Desuden ligger der mange nye forretningsområder og potentielle nye arbejdspladser.

Omstillingen til en cirkulær økonomi vil kræve mange ændringer, og her har ingeniørerne en særlig rolle. Der er brug for IDA-medlemmers viden om materialer, processer, standarder og produkter. IDA arbejder derfor for, at Danmark skal blive mere ressourceeffektivt.