Resultatmålinger skal gå hånd i hånd med trivselsmålinger

Det er fair, at regeringen vil sikre, at der skabes mest mulig værdi og bedst mulig service for skatteydernes penge. Men Moderniseringsstyrelsens planer om at indføre en McKinsey-model, som skal måle og veje statsansatte, må ikke gå over i et bureaukratisk kontroltyranni

”Vi har ingen problemer med at blive vurderet på vores faglighed, kompetencer og de resultater, vi skaber. Men vi bliver aldrig fortalere for kontrol og regnearkstyranni. Staten må som arbejdsgiver vise tillid til sine medarbejdere. Ellers giver det heller ikke mening at fortsætte arbejdet med den tillidsreform, som regeringen har sat i søen,” siger Morten Thiessen, formand for Ansattes Råd i IDA.

Han peger på, at Moderniseringsstyrelsen bør rette sit fokus på tydelig lederadfærd og lade indsatsen følge de områder som medarbejderne finder problematiske. Blandt top 3 i langt de fleste medarbejdergrupper ligger trivselsproblemer, så en kommende ledelsesmodel kunne passende indeholde værktøjer til at udvikle et sæt fælles begreber og forståelse for det psykiske arbejdsmiljøs betydning.

”Et af IDAs hovedkrav ved OK15 er netop, at overenskomstparterne bevæger sig fra det nuværende APV-teater til et regulært og gennemskueligt værktøj, så medarbejdernes tilfredshed og trivsel kan øges og i øvrigt sammenlignes fra den ene statslige arbejdsplads til den anden. Vi ved godt, at der er store forskelle fra arbejdsplads til arbejdsplads, men dele af arbejdspladsvurderingen bør være sammenlignelig. Hvis vi skal måles og vejes, så er det kun rimeligt, at arbejdspladserne også bliver det. Det vil være et nyttigt redskab for både medarbejdere og ledelse. For når resultaterne på en arbejdsplads udebliver, så falder det ofte tilbage på ledelsens manglende evne til at motivere medarbejderne og udstikke en klar kurs,” siger Morten Thiessen.

Morten Thiessen undrer sig også over, at finansministeren og Moderniseringsstyrelsen ikke i højere grad benytter sig af de muligheder, der allerede ligger i Ny Løn og lokal løndannelse.

”Vi har friske tal, der viser, at langt fra alle statslige arbejdspladser er lige flinke til at bruge de eksisterende værktøjer i Ny Løn som motivationsværktøj til at belønne de medarbejdere, der gør en ekstra indsats, og til at tiltrække dygtige medarbejdere med de rigtige kompetencer. Der er mangel på ingeniører herhjemme, og de offentlige arbejdsgivere vil ligge i hård kamp om ingeniørernes gunst i de næste mange år. Her vil et rigidt kontrolsystem utvivlsomt virke kontraproduktivt, når det handler om at fremstå som en attraktiv arbejdsplads i skarp konkurrence med private virksomheder,” siger Morten Thiessen.