Rod med titlerne kostede IDA-medlemmer pension

En faglig voldgift har fastslået, at 2 IDA-medlemmer nu får efterbetalt den pension, de havde krav på. Deres arbejdsgiver gav dem cheftitler uden indhold, hvilket holdt dem uden for en overenskomst med bedre pensionsvilkår. 

Var 2 IDA-medlemmer omfattet af virksomhedsoverenskomsten eller ej i en tidligere kommunal virksomhed, da de fik titel af henholdsvis direktør og projektleder? Det mente virksomheden ikke, mens IDA var af den modsatte holdning. 

Under behandlingen af voldgiften gjorde virksomheden gældende, at begge IDA-medlemmer havde titel af ledere. Og som følge af en bestemmelse i overenskomsten om, at ledere var undtaget af virksomhedsoverenskomsten, var de blevet ansat på individuelle kontrakter med ringere pensionsvilkår til følge.

Men ledertitlerne havde ikke hold i virkeligheden, har voldgiften fastslået. Medlemmet, der havde titel af direktør, fik ikke en aflønning og havde ikke ledelsesmæssige beføjelser, der normalt følger med en direktørtitel. Tilsvarende var medlemmet, der havde titel af projektleder, heller ikke omfattet af overenskomstens lederdefinition, da han heller ikke havde ledelsesmæssige beføjelser og kun kunne råde over virksomhedens medarbejdere i begrænset omfang i forbindelse med projekter. 

”Vores medlemmer har fået tildelt ledertitler uden at stillingerne gav dem klassiske ledelsesbeføjelser som budgetansvar og ret til at ansætte og afskedige. Deres individuelle kontrakter indeholdt ringere pensionsvilkår end de overenskomstvilkår, de retteligt skulle have været dækket af. Det bliver der nu rettet op på. Det er vi naturligvis tilfredse med,” siger Kim Schioldann, advokat i IDA. 

Voldgiftens afgørelse betyder, at begge medlemmer skal have efterbetalt pension fra deres ansættelse i 2015 svarende til ca. 100.000 kr. hver.