Samarbejde mellem IDAs regioner og IDAs studenterkontakter

I de regioner, hvor der findes ingeniøruddannelser samarbejder regionerne med studerende og studenterkontakter.

Samarbejdet er som oftest en ”win win” situation. De studerende får mulighed for at networke med medlemmer af IDA, som er færdiguddannede og i arbejde – det er med til at forberede de studerende på deres kommende arbejdsliv.

Det kan samtidig være udviklende for IDAs aktivitetsenheder at samarbejde med studerende. Det giver aktivitetsenhederne ”friske pust” fra uddannelsesinstitutionerne og de ”yngre årgange”. De studerende ved, hvad andre studerende ønsker, og de har tæt og god kontakt til forskningsmiljøerne. Dermed giver de vigtig input til arrangementsplanlægningen.