Selvstændig på barsel

Selvstændige har ret til orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption.

Er du selvstændig, kan du få barselsdagpenge, hvis du opfylder reglerne for, hvor meget du skal have arbejdet før din barsel.

Du kan få barselsdagpenge, hvis:

  • du har arbejdet i mindst 6 måneder inden for de sidste 12 måneder, før du går på barsel, og
  • du har arbejdet den seneste måned før din barselsorlov, og
  • du har arbejdet mindst på halv tid (18 ½ time om ugen) i din virksomhed.

Du skal opfylde alle 3 betingelser for at få barselsdagpenge. Hvis du har arbejdet som selvstændig i mindre end 6 måneder, kan du regne de perioder med, hvor du evt. har arbejdet som lønmodtager.

Læs mere om barselsdagpenge for selvstændige.
 

  • Som selvstændig erhvervsdrivende - hvad har jeg ret til af orlov?

    Som selvstændig har man samme ret til orlov i forbindelse med barsel/adoption som lønmodtagere.

  • Har jeg som selvstændig ret til barselsdagpenge?

    Selvstændige erhvervsdrivende har ret til barselsdagpenge, hvis man inden for de sidste 12 måneder har udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang i mindst 6 måneder. At udøve erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang vil sige, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid svarer til mindst halvdelen af den normale ugentlige arbejdstid. Det vil sige, at man har arbejdet mindst 18½ time ugentligt i virksomheden.