Sikkerhedstjek i udlandet

Med mindre man i forvejen er meget fortrolig med sit nye arbejdsland, er det en god idé at undersøge sikkerhedsniveauet, inden man tager jobbet.

I IDA hører vi heldigvis kun sjældent om sikkerhedsproblemer fra de områder af verden, hvor de allerfleste af vore medlemmer arbejder. Men det er desværre sket, at danske ingeniører er blevet kidnappet under udførelsen af deres arbejde i udlandet.

Sikkerhed er et arbejdsgiveranliggende, og det gælder i særdeleshed når ansatte udstationeres til fremmede lande. Det er vigtigt at være opmærksom på, om din arbejdsgiver har gjort noget særligt ud af din sikkerhed.

Som minimum bør arbejdsgiveren enten i selve udstationeringskontrakten eller i tilknytning hertil sikre sig, at

  • du er ordentligt informeret om eventuelle sikkerhedsrisici, og hvad du kan gøre for at håndtere dem konkret
  • der er tegnet de nødvendige forsikringer
  • virksomheden allerede på udstationeringstidspunktet har etableret et kriseberedskab, som hurtigt kan træde sammen og tage styringen, hvis der sker noget med dig i udlandet

Information om sikkerhed

Hvis du skal til en ”tvivlsom” destination, anbefaler IDA at du som minimum tjekker sikkerhedsvurderingerne af det pågældende land på det danske udenrigsministerium, det britiske udenrigsministerium og det amerikanske udenrigsministerium.

Der findes firmaer, som har specialiseret sig i at oplyse om sikkerheden rundt omkring i verden, og de kan fortælle om, hvilke faremomenter der findes i netop det område, som du skal til, og om hvordan du kan mindske risikoen for at blive udsat for en forbrydelse.

En anden løsning er at købe en sikkerhedsrapport gennem IDA. IDA har indgået en aftale med det engelske selskab Control Risks Group Limited (CRG), som er et af de største udbydere af service vedrørende personlig sikkerhed i udlandet. Læs mere om aftalen.

IDAs kidnapningspolitik

Hvis et medlem bliver bortført under et udlandsophold, vil IDA fra sag til sag vurdere, om og hvordan vi kan hjælpe medlemmet og pågældendes familie under og efter en kidnapning; fx i form af tilsagn om afholdelse af en del af familiens rejse- og opholdsudgifter eller bistand til psykologhjælp. Generelt er ansattes sikkerhed som tidligere nævnt et arbejdsgiveranliggende.

IDAs eventuelle bistand omfatter dækning af nærmere aftalte supplerende og dokumenterede udgifter; den vil aldrig bestå i udbetaling af rede penge, og kan derfor ikke bruges til betaling af en løsesum.