Skat i udlandet

Hvis du skal arbejde i udlandet, skal du være ekstra opmærksom på de skattemæssige forhold, da du risikerer at komme i berøring med skattemyndighederne i både arbejdslandet og Danmark.

Under arbejde i udlandet, hvad enten det er som udstationeret eller som udlandsansat, kan indtægten i det pågældende land være fuldt skattepligtig, delvis (begrænset) skattepligtig eller ikke skattepligtig i Danmark. Skattepligten afhænger bl.a. af, hvor du arbejder, hvor længe, hvilke indtægter og hvilket arbejde der er tale om, samt om du har fast ejendom i Danmark.

Som udgangspunkt kan du undgå at betale dansk skat af din løn, selvom du har bevaret din bolig i Danmark, hvis du har arbejdet i udlandet i mindst 6 fulde måneder. Om du straks bliver skattepligtig i arbejdslandet, afhænger af konkrete omstændigheder, herunder om Danmark har en dobbeltbeskatningsaftale med det pågældende land. Skattemæssige overvejelser kan i øvrigt føre til, at honorering for arbejde i udlandet konstrueres anderledes end det er normalt ved arbejde i Danmark.

Rådgivning om skatteforhold

IDA rådgiver generelt ikke om skatteforhold. Derimod rådgiver skatteafdelingerne i de store internationale revisionsselskaber både virksomheder og privatpersoner om skat i forbindelse med udstationering og ansættelse i udlandet. Da disse selskaber både har viden om danske og udenlandske skatteforhold, kan deres bistand være meget værdifuld, hvis du fx planlægger at beholde din danske ejerbolig eller indbetale til en dansk eller udenlandsk pensionsordning, mens du opholder dig i udlandet. Skal du udstationeres, kan du som regel få din arbejdsgiver til at betale for en sådan rådgivning, og overvejer du en udlandsansættelse, kan det være en god ide selv at betale for en konsultation.

Skatterådgivning fra Deloitte

IDA har en henvisningsaftale med skatteafdelingen i revisionsselskabet Deloitte. Den består dels af en udlandsskattehotline, hvortil du efter henvisning fra IDA gratis kan ringe ind og få svar på et par hurtige spørgsmål eller tre (15 minutter). Er det ikke nok, har du som medlem af IDA mulighed for at ”købe” en standardrådgivning (et møde med individuel gennemgang af din husstandsøkonomi og din økonomiske ”normalsituation”, skatteforhold og social sikring i forbindelse med flytning til og arbejde i udlandet samt udlevering af et mødereferat med individuel tjekliste).

Du kan læse mere om aftalen via dette link link

Du kan også læse mere om skat på SKATs hjemmeside.

Du kan kontakte IDAs global rådgivning på telefon 33 18 48 48 for ydeligere informationer om samarbejdsaftalen samt kontaktoplysninger til Deloitte.