Skattefradrag for pensionister

Sådan behandler IDA skattefradrag for pensionister

Ifølge SKAT har pensionistmedlemmer af faglige organisationer som udgangspunkt ikke fradragsret for kontingentbetalingen. Det skyldes, at pensionistmedlemmer ikke kan siges at have økonomiske interesser, der varetages af de faglige organisationers ydelser. Der er dog 4 undtagelser, hvor fagligt kontingent kan være fradragsberettiget for personer over 65 år eller for efterlønsmodtagere/førtidspensionister/tjenestemandspensionister:

  1. Medlemmet har erhvervsarbejde og dermed A-indkomst
  2. Medlemmet er tjenestemandspensionist
  3. Medlemmet er efterlønsmodtager
  4. Medlemmet er førtidspensionist

Pensionistmedlemmer i IDA uden erhvervsarbejde eller med et arbejde på under 5 timer pr. uge betaler et nedsat kontingent, som følge af at pensionistmedlemskabet ikke omfatter IDAs rådgivnings- og forhandlingsydelser.

Har man erhvervsarbejde/a-indkomst så bibeholdes det fulde medlemskab med alle rettigheder.

Er du omfattet af én af de 4 undtagelser?

Brug venligst denne IDA-formular.