Specialist: Kompetencer inden for forskning og udvikling

Der er flere kompetencer du skal være opmærksom på, når du arbejder som specialist inden for forskning og udvikling. I denne artikel giver vi dig et overblik over de naturvidenskabelige og organisatoriske kompetencer.

Naturvidenskabelige kompetencer

Som specialist inden for forskning og udvikling skal du være opmærksom på, at analysen forudsiger voksende behov inden for følgende områder af naturvidenskab:

 • Grænseflader mellem teknologifelter
 • 'STEM'
 • Systemisk tænkning
 • Konvergens mellem nano-, bio- og informationsteknologier

Specialister skal generelt i højere grad kunne udnytte grænseflader mellem teknologifelter f.eks. inden for biotek. Samtidig skal du være opmærksom på, at specialister skal øge færdigheder inden for 'Science, Technology, Engineering and Mathematics' (STEM) - det dækker bl.a. over matematik, kemi, biologi, fysik og statistik.

Samtidig forudser rapporten et behov for evner inden for systemisk tænkning. Det kunne være konceptualisering, design- og løsningsorientering i forskning.

Afhængig af virksomheden skal specialister have bedre indsigt i konvergensen mellem nano-, bio- og informationsteknologier.

Organisatoriske kompetencer

Inden for organisatoriske kompetencer viser tendensen for specialister inden for forskning og udvikling, at de skal blive dygtigere til nedenstående:

 • Forskningsprioritering
 • Risikovurdering
 • At finde viden
 • Perspektivering over livscyklussen i udvikling
 • Styring af eksternt finansierede forskningsprojekter
 • Styring af kommercielle udviklingsprojekter
 • At udnytte "big data"
 • Projektledelse i tværnationale team
 • Brug af digitale samarbejdsplatforme

Det er væsentligt for specialister, at få en dybere teknologisk specialisering. Udover det skal de generelt fokusere på nye internationalt orienterede arbejds- og samarbejdsformer.

En mere præcis beskrivelse af de ovenstående punkter lyder, at specialister skal have en kommerciel orientering i deres forskningsprioritering. Specialister skal risikovurdere i forhold til f.eks. økonomi, etik, rettighedsproblematik/IPR gennem hele værdikæden ('Complexity management' som disciplin).

For at udvikle kompetencer skal specialister generelt kunne identificere "global centers of excellence" - altså industrielle universiteter - og bruge dem.

I forbindelse med forskning og udvikling skal indsatser sættes i perspektiv i forhold til deres livscyklus. Ydermere skal du være opmærksom på, at tendensen går i retning af, at specialister skal kunne beskrive, ansøge og lede eksternt finansierede eller samfinansierede forskningsprojekter. De skal kunne konceptualisere, designe og implementere løsningsorienterede og kommercielle udviklingsprojekter.

Det er også væsentligt, at specialister kan forstå og reagere på komplekse "big data". Og det, de store datamænger viser, skal kunne udnyttes.

Derudover viser analysen, at det er vigtigt, at kunne anvende avancerede kollaborative digitale platforme og værktøjer.